СОЛИС - ТО ЈЕ ИМЕ ЗА ВАШ ДОМ!

Посредовање при преузимању

ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ПРЕУЗИМАЊУ – УСТУПАЊУ ФИРМЕ

Агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ бави се и заступањем пословних субјеката – фирми које власници желе да продају или уступе. Најчешће су то фирме земљорадничке делатности у Војводини које поседују обрадиво пољопривредно земљиште у површинама од више стотина или хиљада хектара.

Да би посао био успешно довршен, агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ окупља стручна лица берзанско-брокерског и правног профила за савете у вези са преузимањем друштава.

На тај начин омогућавамо клијентима да посао куповине-продаје фирме који изгледа сложен и мукотрпан, завршимо брзо, ефикасно и уз поштовање свих законских регулатива Републике Србије, на задовољство обе заинтересоване стране.