СОЛИС - ТО ЈЕ ИМЕ ЗА ВАШ ДОМ!

ПОСРЕДОВАЊЕ ПРО ПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА ПРАВНИХ ЛИЦА

ПОСРЕДОВАЊЕ ПРО ПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА ПРАВНИХ ЛИЦА

Агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ бави се посредовањем при продаји некретнина које су у власништву пословних субјеката - фирми које власници желе да продају.

Најчешће су то фирме земљорадничке делатности у Војводини које поседују обрадиво пољопривредно земљиште у површинама од више стотина или хиљада хектара.

Да би посао био успешно довршен агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ сарадјује са стручним лицима берзанско - брокерског и правног профила за савете у вези купопродаје непокретности.

На тај начин омогућавамо клијентима да посао купопродаје непокретности које су у власништву правних субјеката завршимо брзо, квалитетно и уз поштовање законских регулатива Републике Србије на задовољство обе заинтересоване стране.