СОЛИС - ТО ЈЕ ИМЕ ЗА ВАШ ДОМ!

Продаја некретнина

ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНЕ

Продаја некретнине састоји се из низа поступака за које су потребни информисаност на тржишту, познавање законских одредби и време неопходно за истраживање и анализу да би се дошло до тренутка склапања доброг купопродајног посла.

Агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ Вас заступа при продаји Ваше имовине осигуравајући процену тржишне вредности некретнине, припрему и обраду материјала за маркетиншке активности, оглашавање некретнине на интернет страницама за презентацију потенцијалним купцима, прикупљање и проверу власничке документације те договара разгледање Ваше непокретности у Вама прихватљивим терминима.

Уважавајући све Ваше захтеве у вези продаје некретнине, стручни и лиценцирани менаџери агенције СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ у разгледање ће довести озбиљне купце и припремити све документе за склапање купопродајног уговора. СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ воде целокупан процес продаје, а Вама омогућавају продају некретнине по најбољим условима.