SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Gordan Lemajić

Gordan Lemajić

OSNIVAČ I DIREKTOR


licenca: 270
Telefon: Telefon 381 60 30 19 322
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Rabatić

Dragan Rabatić

IZVRŠNI DIREKTOR


licenca: 100
Telefon: Telefon 381 64 2003 103
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Danilović

Jelena Danilović

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca:
Telefon: Telefon 021 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dajana Zorić

Dajana Zorić

POSLOVNI ADMINISTRATOR


Zoran Bodor

Zoran Bodor

licenca: 315
Telefon: Telefon 381 63 527 459
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelica Vrgotić

Jelica Vrgotić

licenca: 994
Telefon: Telefon 381 65 20 19 010
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Zdenko Peršaj

Zdenko Peršaj

licenca: 1041
Telefon: Telefon 381 65 2019 006
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sonja Banika

Sonja Banika

licenca: 1328
Telefon: Telefon 381 60 700 00 44
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gabriela Orosi

Gabriela Orosi

licenca: 1538
Telefon: Telefon 381 63 724 11 77
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Petrović

Dragan Petrović

licenca: 1587
Telefon: Telefon 381 63 520 296
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Bosnić

Aleksandra Bosnić

licenca: 1607
Telefon: Telefon +381 63 578 871
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vujadin Kekić

Vujadin Kekić

licenca: 1887
Telefon: Telefon 381 64 941 00 75
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirjana Janić

Mirjana Janić

licenca: 1888
Telefon: Telefon 381 60 018 94 22
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dobrila Vasić

Dobrila Vasić

licenca: 1889
Telefon: Telefon 381 65 20 19 013
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Elizabet Spasojević

Elizabet Spasojević

licenca: 2149
Telefon: Telefon 381 65 850 66 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Bojana Cvejić Semi Šimonji

Bojana Cvejić Semi Šimonji

licenca: 2321
Telefon: Telefon 381 69 707 540
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Natalija Radaković

Natalija Radaković

licenca: 2698
Telefon: Telefon 381 62 562 850
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nada Atanasković

Nada Atanasković

licenca: 2805
Telefon: Telefon 381 60 55 111 06
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vladan Malbaša

Vladan Malbaša

licenca: 2957
Telefon: Telefon 381 60 636 52 69
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ilja Janić

Ilja Janić

licenca: 3165
Telefon: Telefon 381 60 094 15 33
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Šišović

Jelena Šišović

licenca: 3166
Telefon: Telefon 381 69 49 444 04
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovana Rakić

Jovana Rakić

licenca: 2698
Telefon: Telefon 381 64 560 10 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivan Radulović

Ivan Radulović

licenca: 3281
Telefon: Telefon 381 65 313 01 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow