SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

UPRAVNI MENADŽMENT

Gordan Lemajić

Gordan Lemajić

OSNIVAČ I DIREKTOR


licenca: 270
Telefon: Telefon 381 60 30 19 322
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Rabatić

Dragan Rabatić

IZVRŠNI DIREKTOR


licenca: 100
Telefon: Telefon 381 64 2003 103
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Lana Lemajić

Lana Lemajić

MENADŽER LJUDSKIH RESURSA


licenca: 3921
Telefon: Telefon +381 60 3019 600
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow

ADMINISTRACIJA

Jelena Danilović

Jelena Danilović

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca: 0
Telefon: Telefon 381 21 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dajana Zorić

Dajana Zorić

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca: 0
Telefon: Telefon 381 21 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow


SEKTOR PRODAJE

Nenad Lazić

Nenad Lazić

DIREKTOR PRODAJE


licenca:3543
Telefon: Telefon +381 63 159 05 05
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nada Atanasković

Nada Atanasković

DIREKTOR PRODAJE


licenca:2805
Telefon: Telefon 381 60 55 111 06
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Zdenko Peršaj

Zdenko Peršaj

DIREKTOR PRODAJE


licenca:1041
Telefon: Telefon 381 65 2019 006
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirjana Janić

Mirjana Janić

DIREKTOR PRODAJE


licenca:1888
Telefon: Telefon 381 60 018 94 22
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Stakić

Jelena Stakić

DIREKTOR PRODAJE


licenca:3726
Telefon: Telefon 381 69 167 89 79
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Marko Petrović

Marko Petrović

DIREKTOR PRODAJE


licenca:3503
Telefon: Telefon +381 63 567 104
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivan Radulović

Ivan Radulović

DIREKTOR PRODAJE


licenca:3281
Telefon: Telefon 381 65 313 01 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Radmila Gavrić

Radmila Gavrić

DIREKTOR PRODAJE


licenca:2826
Telefon: Telefon 381 63 78 61 274
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Zoran Bodor

Zoran Bodor

DIREKTOR PRODAJE


licenca:315
Telefon: Telefon 381 63 527 459
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Marina Filagić

Marina Filagić

DIREKTOR PRODAJE


licenca:4289
Telefon: Telefon +381 64 136 90 92
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Katarina Mutabdžija

Katarina Mutabdžija

DIREKTOR PRODAJE


licenca:4108
Telefon: Telefon +381 63 177 54 72
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gabriela Orosi

Gabriela Orosi

DIREKTOR PRODAJE


Dragan Petrović

Dragan Petrović

MASTER PRODAJE


licenca:1587
Telefon: Telefon 381 63 520 296
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vladan Malbaša

Vladan Malbaša

MASTER PRODAJE


licenca:2957
Telefon: Telefon 381 60 636 52 69
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dobrila Vasić

Dobrila Vasić

MASTER PRODAJE


licenca:1889
Telefon: Telefon 381 65 20 19 013
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sonja Banika

Sonja Banika

MASTER PRODAJE


licenca:1328
Telefon: Telefon 381 60 700 00 44
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Bosnić

Aleksandra Bosnić

MASTER PRODAJE


licenca:1607
Telefon: Telefon 381 63 578 871
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Milan Elek

Milan Elek

MASTER PRODAJE


licenca:3334
Telefon: Telefon +381 65 549 12 60
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vujadin Kekić

Vujadin Kekić

MENADŽER PRODAJE


licenca:1887
Telefon: Telefon 381 64 941 00 75
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Natalija Radaković

Natalija Radaković

MENADŽER PRODAJE


licenca:2698
Telefon: Telefon 381 62 562 850
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovana Rakić

Jovana Rakić

MENADŽER PRODAJE


licenca:3556
Telefon: Telefon 381 64 560 10 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Lorek

Gordana Lorek

MENADŽER PRODAJE


licenca:2469
Telefon: Telefon +381 65 241 10 72
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sead Škrijelj

Sead Škrijelj

MENADŽER PRODAJE


licenca:4105
Telefon: Telefon +381 64 15 49 113
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovan Jakovljević

Jovan Jakovljević

MENADŽER PRODAJE


licenca:3920
Telefon: Telefon +381 65 209 39 01
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivana Šender

Ivana Šender

MENADŽER PRODAJE


licenca:3706
Telefon: Telefon 381 69 31 05 983
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirko Babić

Mirko Babić

MENADŽER PRODAJE


licenca:3708
Telefon: Telefon +381 61 461 01 99
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nikolina Rokvić

Nikolina Rokvić

MENADŽER PRODAJE


licenca:2466
Telefon: Telefon +381 64 219 10 34
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nenad Đedović

Nenad Đedović

MENADŽER PRODAJE


licenca:2688
Telefon: Telefon +381 64 267 42 74
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nikola Josić

Nikola Josić

MENADŽER PRODAJE


licenca:3641
Telefon: Telefon + 381 61 270 10 99
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Miloš Vještica

Miloš Vještica

MENADŽER PRODAJE


licenca:2747
Telefon: Telefon +381 65 845 88 34
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Zečević

Aleksandra Zečević

MENADŽER PRODAJE


licenca:1329
Telefon: Telefon +381 65 310 15 61
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Miroslav Stojanović

Miroslav Stojanović

MENADŽER PRODAJE


licenca:1326
Telefon: Telefon +381 65 240 33 21
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Robert Peršaj

Robert Peršaj

MENADŽER PRODAJE


licenca:3922
Telefon: Telefon +381 65 3019 007
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dušanka Vučićević

Dušanka Vučićević

MENADŽER PRODAJE


licenca:3479
Telefon: Telefon +381 62 328 551
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nevena Milovanović Šević

Nevena Milovanović Šević

MENADŽER PRODAJE


licenca:3961
Telefon: Telefon +381 64 244 62 53
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Lana Lemajić

Lana Lemajić

MENADŽER PRODAJE


licenca:3921
Telefon: Telefon +381 60 3019 600
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Smiljana Marinković

Smiljana Marinković

AGENT PRODAJE


licenca:4347
Telefon: Telefon +381 61 63 13 183
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Boban Crnadak

Boban Crnadak

AGENT PRODAJE


licenca:4092
Telefon: Telefon + 381 64 503 25 63
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Danica Jakšić

Danica Jakšić

AGENT PRODAJE


licenca:4868
Telefon: Telefon +381 67 781 33 88
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Vojnović

Gordana Vojnović

AGENT PRODAJE


licenca:4860
Telefon: Telefon +381 63 151 91 63
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovan Bugarski

Jovan Bugarski

AGENT PRODAJE


licenca:3927
Telefon: Telefon + 381 69 190 12 77
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Violeta Rovčanin

Violeta Rovčanin

AGENT PRODAJE


licenca:3923
Telefon: Telefon + 381 66 239 199
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dušan Milović

Dušan Milović

AGENT PRODAJE


licenca:3476
Telefon: Telefon + 381 60 35 44 088
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vanja Malešević

Vanja Malešević

AGENT PRODAJE


licenca:4950
Telefon: Telefon + 381 66 967 88 66
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovan Nikolić

Jovan Nikolić

AGENT PRODAJE


licenca:4918
Telefon: Telefon + 381 69 669 115
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Đorđe Belić

Đorđe Belić

AGENT PRODAJE


licenca:4904
Telefon: Telefon +381 66 209 406
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dušan Oljačić

Dušan Oljačić

AGENT PRODAJE


MENTORSKI TIM

Jelena Stakić

Jelena Stakić

DIREKTOR PRODAJE/mentor


licenca:3726
Telefon: Telefon 381 69 167 89 79
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Marko Petrović

Marko Petrović

DIREKTOR PRODAJE/mentor


licenca:3503
Telefon: Telefon +381 63 567 104
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivan Radulović

Ivan Radulović

DIREKTOR PRODAJE/mentor


licenca:3281
Telefon: Telefon 381 65 313 01 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Marina Filagić

Marina Filagić

DIREKTOR PRODAJE/mentor


licenca:4289
Telefon: Telefon +381 64 136 90 92
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovan Jakovljević

Jovan Jakovljević

MENADŽER PRODAJE/mentor


licenca:3920
Telefon: Telefon +381 65 209 39 01
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Miloš Vještica

Miloš Vještica

MENADŽER PRODAJE/mentor


licenca:2747
Telefon: Telefon +381 65 845 88 34
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Zečević

Aleksandra Zečević

MENADŽER PRODAJE/mentor


licenca:1329
Telefon: Telefon +381 65 310 15 61
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nevena Milovanović Šević

Nevena Milovanović Šević

MENADŽER PRODAJE/mentor


licenca:3961
Telefon: Telefon +381 64 244 62 53
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow