SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

UPRAVNI MENADŽMENT

Gordan Lemajić

Gordan Lemajić

OSNIVAČ I DIREKTOR


licenca: 270
Telefon: Telefon 381 60 30 19 322
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Rabatić

Dragan Rabatić

IZVRŠNI DIREKTOR


licenca: 100
Telefon: Telefon 381 64 2003 103
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Lana Lemajić

Lana Lemajić

MENADŽER LJUDSKIH RESURSA


licenca: 0
Telefon: Telefon +381 21 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow

ADMINISTRACIJA

Jelena Danilović

Jelena Danilović

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca: 0
Telefon: Telefon 381 21 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dajana Zorić

Dajana Zorić

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca: 0
Telefon: Telefon 381 21 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrowZoran Bodor

Zoran Bodor

DIREKTOR PRODAJE


licenca:315
Telefon: Telefon 381 63 527 459
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Zdenko Peršaj

Zdenko Peršaj

DIREKTOR PRODAJE


licenca:1041
Telefon: Telefon 381 65 2019 006
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Šišović

Jelena Šišović

DIREKTOR PRODAJE


licenca:3166
Telefon: Telefon 381 69 49 444 04
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow


Dragan Petrović

Dragan Petrović

MASTER PRODAJE


licenca:1587
Telefon: Telefon 381 63 520 296
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirjana Janić

Mirjana Janić

MASTER PRODAJE


licenca:1888
Telefon: Telefon 381 60 018 94 22
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Elizabet Spasojević

Elizabet Spasojević

MASTER PRODAJE


licenca:2149
Telefon: Telefon 381 65 850 66 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nada Atanasković

Nada Atanasković

MASTER PRODAJE


licenca:2805
Telefon: Telefon 381 60 55 111 06
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow


Jelica Vrgotić

Jelica Vrgotić

MENADŽER PRODAJE


licenca:994
Telefon: Telefon 381 65 20 19 010
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sonja Banika

Sonja Banika

MENADŽER PRODAJE


licenca:1328
Telefon: Telefon 381 60 700 00 44
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gabriela Orosi

Gabriela Orosi

MENADŽER PRODAJE


Vujadin Kekić

Vujadin Kekić

MENADŽER PRODAJE


licenca:1887
Telefon: Telefon 381 64 941 00 75
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dobrila Vasić

Dobrila Vasić

MENADŽER PRODAJE


licenca:1889
Telefon: Telefon 381 65 20 19 013
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Natalija Radaković

Natalija Radaković

MENADŽER PRODAJE


licenca:2698
Telefon: Telefon 381 62 562 850
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vladan Malbaša

Vladan Malbaša

MENADŽER PRODAJE


licenca:2957
Telefon: Telefon 381 60 636 52 69
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivan Radulović

Ivan Radulović

MENADŽER PRODAJE


licenca:3281
Telefon: Telefon 381 65 313 01 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow


Danijela Bukovica

Danijela Bukovica

AGENT PRODAJE


Robert Peršaj

Robert Peršaj

AGENT PRODAJE


licenca:1041
Telefon: Telefon +381 65 3019 007
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Violeta Rovčanin

Violeta Rovčanin

AGENT PRODAJE


licenca:1328
Telefon: Telefon + 381 66 239 199
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Bosnić

Aleksandra Bosnić

AGENT PRODAJE


licenca:1607
Telefon: Telefon 381 63 578 871
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivana Šender

Ivana Šender

AGENT PRODAJE


licenca:1607
Telefon: Telefon 381 69 31 05 983
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sead Škrijelj

Sead Škrijelj

AGENT PRODAJE


licenca:1607
Telefon: Telefon +381 64 15 49 113
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Ristović

Jelena Ristović

AGENT PRODAJE


licenca:2149
Telefon: Telefon 381 63 669 266
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Čepski

Gordana Čepski

AGENT PRODAJE


licenca:2149
Telefon: Telefon +381 69 723 775
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Lorek

Gordana Lorek

AGENT PRODAJE


licenca:2469
Telefon: Telefon +381 65 241 10 72
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Miloš Vještica

Miloš Vještica

AGENT PRODAJE


licenca:2747
Telefon: Telefon +381 65 845 88 34
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Radmila Gavrić

Radmila Gavrić

AGENT PRODAJE


licenca:2826
Telefon: Telefon 381 63 78 61 274
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Stakić

Jelena Stakić

AGENT PRODAJE


licenca:3166
Telefon: Telefon 381 69 167 89 79
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Uroš Marković

Uroš Marković

AGENT PRODAJE


licenca:3300
Telefon: Telefon +381 65 212 11 41
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovica Stajšić

Jovica Stajšić

AGENT PRODAJE


licenca:3344
Telefon: Telefon 381 65 584 41 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nenad Lazić

Nenad Lazić

AGENT PRODAJE


licenca:3543
Telefon: Telefon +381 63 159 05 05
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirko Babić

Mirko Babić

AGENT PRODAJE


licenca:3543
Telefon: Telefon +381 61 461 01 99
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovana Rakić

Jovana Rakić

AGENT PRODAJE


licenca:3556
Telefon: Telefon 381 64 560 10 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nikola Josić

Nikola Josić

AGENT PRODAJE


licenca:3641
Telefon: Telefon + 381 61 270 10 99
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Duško Kopanja

Duško Kopanja

AGENT PRODAJE