SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Gordan Lemajić

Gordan Lemajić

OSNIVAČ I DIREKTOR


licenca: 270
Telefon: Telefon 381 60 30 19 322
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Rabatić

Dragan Rabatić

IZVRŠNI DIREKTOR


licenca: 100
Telefon: Telefon 381 64 2003 103
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Lana Lemajić

Lana Lemajić

MENADŽER LJUDSKIH RESURSA


Jelena Danilović

Jelena Danilović

POSLOVNI ADMINISTRATOR


licenca:
Telefon: Telefon 021 520 231
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dajana Zorić

Dajana Zorić

POSLOVNI ADMINISTRATOR


Zoran Bodor

Zoran Bodor

licenca: 315
Telefon: Telefon 381 63 527 459
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelica Vrgotić

Jelica Vrgotić

licenca: 994
Telefon: Telefon 381 65 20 19 010
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Zdenko Peršaj

Zdenko Peršaj

licenca: 1041
Telefon: Telefon 381 65 2019 006
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sonja Banika

Sonja Banika

licenca: 1328
Telefon: Telefon 381 60 700 00 44
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gabriela Orosi

Gabriela Orosi

licenca: 1538
Telefon: Telefon 381 63 724 11 77
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dragan Petrović

Dragan Petrović

licenca: 1587
Telefon: Telefon 381 63 520 296
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Aleksandra Bosnić

Aleksandra Bosnić

licenca: 1607
Telefon: Telefon 381 63 578 871
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vujadin Kekić

Vujadin Kekić

licenca: 1887
Telefon: Telefon 381 64 941 00 75
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirjana Janić

Mirjana Janić

licenca: 1888
Telefon: Telefon 381 60 018 94 22
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Dobrila Vasić

Dobrila Vasić

licenca: 1889
Telefon: Telefon 381 65 20 19 013
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Elizabet Spasojević

Elizabet Spasojević

licenca: 2149
Telefon: Telefon 381 65 850 66 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Lorek

Gordana Lorek

licenca: 2469
Telefon: Telefon +381 65 241 10 72
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Natalija Radaković

Natalija Radaković

licenca: 2698
Telefon: Telefon 381 62 562 850
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Miloš Vještica

Miloš Vještica

licenca: 2747
Telefon: Telefon +381 65 845 88 34
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nada Atanasković

Nada Atanasković

licenca: 2805
Telefon: Telefon 381 60 55 111 06
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Radmila Gavrić

Radmila Gavrić

licenca: 2826
Telefon: Telefon 381 63 78 61 274
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Vladan Malbaša

Vladan Malbaša

licenca: 2957
Telefon: Telefon 381 60 636 52 69
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ilja Janić

Ilja Janić

licenca: 3165
Telefon: Telefon 381 60 094 15 33
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Šišović

Jelena Šišović

licenca: 3166
Telefon: Telefon 381 69 49 444 04
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivan Radulović

Ivan Radulović

licenca: 3281
Telefon: Telefon 381 65 313 01 16
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Uroš Marković

Uroš Marković

licenca: 3300
Telefon: Telefon +381 65 212 11 41
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovica Stajšić

Jovica Stajšić

licenca: 3344
Telefon: Telefon 381 65 584 41 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Nenad Lazić

Nenad Lazić

licenca: 3543
Telefon: Telefon +381 63 159 05 05
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jovana Rakić

Jovana Rakić

licenca: 3556
Telefon: Telefon 381 64 560 10 20
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Ivana Šender

Ivana Šender

licenca: 1607
Telefon: Telefon 381 69 31 05 983
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Ristović

Jelena Ristović

licenca: 2149
Telefon: Telefon 381 63 669 266
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Jelena Stakić

Jelena Stakić

licenca: 3166
Telefon: Telefon 381 69 167 89 79
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Mirko Babić

Mirko Babić

licenca: 3543
Telefon: Telefon +381 61 461 01 99
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Sead Škrijelj

Sead Škrijelj

licenca: 1607
Telefon: Telefon +381 64 15 49 113
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Gordana Čepski

Gordana Čepski

licenca: 2149
Telefon: Telefon +381 69 723 775
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Robert Peršaj

Robert Peršaj

licenca: 1041
Telefon: Telefon +381 65 3019 007
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow
Danijela Bukovica

Danijela Bukovica

licenca: 994
Telefon: Telefon +381 69 251 22 13
e-mail adresa: Pošaljite mejl
arrow Pogledajte detaljnije arrow