SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Одржана 13. седница Одбора Групације посредника у промету непокретности Србије
SOLIS-NEKRETNINE 29-Nov-21

Одржана 13. седница Одбора Групације посредника у промету непокретности Србије


У току ове године Групација је код Министарства трговине, туризма и телекомуникација покренула иницијативу да се уз сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Закон о посредовању у промету и закупу непокретности унесе одредба којом би се прописао уговор о заступању који би посредници закључивали са агентима код њих радно ангажованих и исплаћивали провизије агентима у процентуалном уделу од посредничке накнаде коју је наплатила агенција. 

Члан 200. Закона о раду којим је била прописана форма и садржина уговора о заступању је брисан приликом измена овог закона 2014. године. С обзиром на то да је Влада Републике Србије одлучила да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припреми нацрт Закона о флексибилним односима радног ангажовања, одлучено је да се од ресорног Министарства затражи да се одредба којом се прописује форма и садржина уговора о заступању унесе у нацрт овог закона. 

Групација је покренула иницијативу да се посредницима у промету и закупу непокретности додели право да издају извод из Листа непокретности под истим условима као Јавни бележници и геодетске организације. Републички геодетски завод је прихватио ову иницијативу. Влада Републике Србије је формирала радну групу која треба да сачини нацрт измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, која је у септембру одржала прву седницу. 

Представник Стручне службе Удружења за трговину ПКС Денис Јукић је информисао Одбор Групације о активностима Стручне службе удружења, са посебним освртом на нову коморску услугу, издавање идентификационих картица за посреднике у промету и закупу непокретности. ИД картице се издају  члановима Групације, на основу члана 14. Кодекса пословне етике посредника у промету и закупу непокретности ПКС и служе за идентификацију агената који обављају послове посредовања. До сада је издато 247 ИД картица. Увођењем ИД картица ће посредници који су чланови Групације који примењују Кодекс пословне етике посредника у промету и закупу непокретности ПКС, односно примењују виши стандард у пословању, бити препознатљивији на тржишту, а смањиће се и степен сиве економије у овој области.

Одбор је донео одлуку о организацији обуке за примену Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у Београду, Новом Саду и Нишу у децембру 2021. године. 

На седници је извршен је реизбор Дамира Борића за председника  Одбора Групације и Ненада Ђорђевића за заменика председника Одбора. Групација од ове седнице има 205 чланица.

Извор: https://pks.rs/vesti/odrzana-13-sednica-odbora-grupacije-posrednika-u-prometu-nepokretnosti-srbije-5373


Komentari

Nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati ovu vest.

Napišite komentar