SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kako najbrže prikupiti potrebnu dokumentaciju za stambeni kredit
SOLIS-NEKRETNINE 15-Dec-20 10257 8

Kako najbrže prikupiti potrebnu dokumentaciju za stambeni kredit


Nekretnine se u poslednje vreme sve češće kupuju putem stambenih kredita koje odobravaju banke. Ne postoje laka i ekspresna rešenja pa se nemojte baš striktno držati naslova ovog teksta, jer se ipak do odobrenog kredita morate dobrano potruditi i preznojiti. Ali zato tematika ovog teksta ima zadatak da potencijalnog kupca koji nekretninu želi kupiti putem kredita, što više edukuje i približi mu šta ga sve realno čeka pre samog odobrenja kredita od strane banke.

Sasvim je sigurno da svakom od vas koji želi kupiti neku nekretninu putem kredita, slede brojne aktivnosti te vam predlažemo da se kao prvo morate naoružati velikim strpljenjem. Evidentno je i da vam taj kredit neće biti od strane banaka obezbeđen i odobren za sat vremena ili jedan dan, mada to u reklamama u kojima banke promovišu svoje usluge možda i tako izgleda.


Na samom početku vaše želje da kupite nekretninu putem stambenog kredita od strane banaka prvo se naoružajte velikim strpljenjem!!!


Svi vi koji živite u tuđem stanu i plaćate kiriju, jasno je da novac koji mesečno trošite na podstanarski život, jednostavnim rečima „bacate u vetar“. Sigurno je da većini podstanara ne bude dobro već pri kraju meseca, jer znaju da svakog prvog osim svih plaćenih računa i potrošenog novca za svakodnevne životne potrebe, sledi i obavezno plaćanje kirije gazdama-iznajmljivačima stanova.


Prikupljanje dokumentacije
 

Stambeni kredit za mnoge uslovno predstavlja veliki problem, jer smatraju kako neće moći redovno izmirivati mesečne obaveze kredita. Ali ako bolje razmislite, ako svakog 1. u mesecu možete i morate gazdama izdvojiti novac za kiriju i ako je ta suma približna rati kredita koju bi izdvajali za stan koji će jednog dana biti vaš, računica je više nego jasna. Po statistici Republičkog geodetskog zavoda Srbije, svake godine procentualno za 2% raste broj kupaca koji nekretnine otplaćuju putem stambenih kredita.


Stambeni kredit je najbolja varijanta za investiranje novca u nekretnine!


Predlažemo da ne započinjete aktivnost oko obezbeđivanja stambenog kredita, ako nemate mogućnost da barem dva puta nedeljno odsustvujete sa posla. Ako ste pronašli nekretninu koja vam se dopala sam početak je nešto jednostavniji, ali ako ste još u traženju nekretnine koja bi odgovarala svakodnevnom životu vaše porodice, jasno je da ćete morati izdvojiti puno slobodnog vremena da bi obilazili nekretnine koje se nude na prodaju.

Ako ste u načelu odabrali nekretninu koja vam se sviđa i koja vam odgovara to je samo početni delić aktivnosti koje vas čekaju, jer morate računati i na to da će vam biti potrebne brojne potvrde i pribavljanje raznih dokumenata koje banke zahtevaju.


Kako odabrati nekretninu
 

Nikako nemojte leti tokom godišnjih odmora započinjati proceduru oko predaje zahteva bankama za odobrenje stambenog kredita, jer ćete za kompletnu proceduru najverovatnije morati izdvojiti duplo više vremena. A kada se menjaju zakonski propisi koji su vezani za tržište nekretnina, pre ili posle raspisanih izbora ili bilo kakvih većih promena u društvu, predlažemo da se malo strpite i da se kompletna „gužva“ oko tih dešavanja smiri.


Ako još tražite nekretninu ili kada je pronađete računajte na to da ćete za sve potrebne aktivnosti morati odsustvovati sa posla barem dva puta nedeljno po nekoliko sati!


Ako nemate neko ranije iskustvo u predaji zahteva za kupovinu kuće ili stana putem kredita, moraćete započeti učenje brojnih bankarskih i drugih termina. Evo za početak nekoliko termina sa kojima ćete se sigurno sresti tokom pribavljanja raznih obrazaca i dokumenata:

  • NBS (Narodna banka Srbije)
  • NKS (Nominalna kamatna stopa po kojoj se vrši obračun mesečnih rata)
  • EKS (Kamatna stopa u kojoj su obračunati svi troškovi kredita)
  • Euribor (Euro Interbank Offered Rate-kamatna stopa po kojoj Evropske banke vrše pozajmice u Eurima)
  • IKS (Kamatna stopa po kojoj se obračunava kamata na vaš dug)
  • Libor CHF (London Interbank Offered rate-kamatna stopa po kojoj banke vrše pozajmicu u švajcarskim francima na Londonskom tržištu)
  • Vlasnički list (Ovo je dokument koji se na zahtev dobija u katastru ili sudu)
  • Založna izjava (Izjava vlasnika stana dokument je koji se overava u nadležnom sudu)
  • Hipoteka (Založno pravo na nepokretnost koje ovlašćuje poverioca)
  • Hipoteka prvog reda (Hipoteka koja se uspostavlja na nekretninu koja nema drugih tereta)
  • Administrativna zabrana (Obustava koja se obezbeđuje od plate, a koja banci garantuje naplatu potraživanja)
  • Vinkulacija polise osiguranja (Ustupanje prava na isplatu osiguranog iznosa na banku u slučaju nastanka štete)
  • NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)
  • Kreditna sposobnost (osnovni uslov za kreditnu sposobnost je da ste zaposleni na neodređeno vreme)
  • Menica (bezuslovni pismeni nalog izdavaoca menice upućen drugom licu)
  • Subvencija za mlade (Državna subvencija za starije od 23 godine i mlađe od 45 godina koji su stalno zaposleni)
  • Procena vrednosti nekretnine (Procena vrednosti nekretnine koja se želi kupiti ne sme biti starija od 6 meseci)
  • Preliminarno odobrenje kredita (Pre preliminarnog odobrenja potrebno je u banku predati sledeće: potvrda o zaradi, autorski ugovori, administrativne zabrane...)
  • Isplata kredita (Po osnovu ugovora o kupoprodaji nekretnine isplata kredita vrši se na račun banke prodavca nekretnine)
  • Prevremena otplata kredita (mogućnost koju odobrava banka na zahtev klijenta ali uz plaćanje „penala“ koji iznose od 1% do 3%)


I sada kada ste se upoznali sa najvažnijim terminima, čeka vas još teži deo, a to je spisak dokumenata koje ćete morati pribaviti pre predaje zahteva banci za odobrenje stambenog kredita pa da krenemo redom.


Spisak potrebne dokumentacije za odobrenje stambenog kredita:

 

  • Dve popunjene i overene administrativne zabrane,
  • Potvrda o zaposlenju i visini prosečne oporezovane zarade za poslednjih nekoliko meseci,
  • Izvod iz matične knjige rođenih ukoliko ste kupac prvog stana i želite oslobađanje od plaćanja poreza,
  • Dve popunjene i overene administratitivne zarade za solidarnog dužnika,
  • Uverenje o državljanstvu kupca,
  • Uverenje o državljanstvu za bračnog partnera ako ste kupac prvog stana,
  • Izvod iz matične knjige venčanih kupca,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete ukoliko ste kupac prvog stana,
  • Predugovor,
  • Dokaz o vlasništvu nepokretnosti,
  • Overena izjava u sudu supružnika vlasnika nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka,
  • Fotokopija lične karte suvlasnika uz uvid originala,
  • Fotokopija lične karte založnog dužnika uz uvid originala,
  • Polisa osiguranja od osnovnih rizika,
  • Procena vrednosti nekretnine,
  • Zahtev za upis hipoteke,
  • Založna izjava,
  • Izjava o neposedovanju nekretnine u celosti za supružnika kupca,
  • IKPS-PPAP izjava kupca da kupuje prvi stan za sebe,
  • PPI4 obrazac poreske prijave,
  • Overena fotokopija ugovora o kupoprodaji-poklonu,
  • Overena fotokopija lične karte kupca i potvrda o prebivalištu za članove porodice kupca prvog stana,
  • Dve overene fotokopije Ugovora o kupoprodaji...


Stambeni kredit se smatra namenskim kreditom i on spada u posebnu kategoriju dugoročnih kredita. Ovaj tip kredita odobrava se za kupovinu kuće ili stana, ali i za adaptaciju, rekonstrukciju pa i dogradnju stambenog prostora.

Neke od banaka za stambene kredite zahtevaju učešće i do 30% uz subvencije države, koji su osigurani kod NKOSK, Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Potrebno je napomenuti kako su kamate stambenih kredita znatno niže ako su krediti osigurani kod NKOSK. Uslove za odobravanje stambenih kredita, banke utvrđuju svojom poslovnom politikom.

Pojedine banke promovišu se tako da objavljuju kako nikada nije bilo lakše obzbediti stambeni kredit za kupovinu željene nekretnine. A u pojedinim reklamama se može saznati kako se klijenti koji planiraju predati zahtev za odobrenje stambenog kredita, ohrabruju rečima da krenu na put od neizvesnog podstanarskog života do znatno mirnijeg života kao vlasnika svoje nekretnine.


Stambeni kredit se smatra namenskim kreditom!


Evo još nekoliko korisnih saveta:

  • Saznajte sve korisne informacije o uslovima pojedinih banaka koje nude stambene kredite
  • Potražite u banci ovlašćenu osobu za stambene kredite i saznajte iz prve ruke uslove za dobijanje stambenog kredita
  • Predlažemo da obavezno uporedite efektivne kamatne stope
  • Ako ste predali zahtev za stambeni kredit sa varijabilnim kamatnim stopama, može se desiti zbog promena LIBOR-a ili EUROBOR-a da dođe do promena u visini kamatnih stopa
  • Saznajte od čega zavise promenljive kamatne stope
  • Saznajte koliko dugo može trajati procedura za odobrenje stambenog kredita
  • Redovno izmirujte obaveze po ugovoru o stambenom kreditu
  • Koristite samo one bankarske proizvode koje potpuno i razumete


Borba banaka za svakog klijenta je sve veća pa i za one koji imaju želju za dobijanje stambenog kredita. Zbog toga su pojedine banke izašle u susret onima koji stambeni kredit od njih potražuju pa obezbeđuju brojne pogodnosti uz osmišljavanje novih bankarskih proizvoda sve do preuzimanje prikupljene dokumentacije umesto klijenata.

Banke na svojim sajtovima postavljaju podrobne informacije o tome kako se najbrže može doći do odobrenja stambenog kredita. Pojedine banke posebno izdvajaju izuzetno korisne informacije o Notarima, Porezima, Agencijama za prometovanje nekretninama, kupoprodaji.

Ako se pitate kako odabrati banku koja će ispuniti sve vaše želje, potrebe pa i realne mogućnosti za odobrenje stambenog kredita, predlažemo vam da posetite sajtove svih banaka i podrobno se informišete o svim bankarskim proizvodima i uslugama, a naročite usluzi stambenog kredita koja vas trenutno verovatno i najviše zanima. Naš najznačajniji predlog je da obavezno uz svaku informaciju na sajtu banaka koja je ispisana velikim slovima, obavezno pročitate i sve one informacije u vezi bankarskog proizvoda, koje su napisane najsitnijim slovima.


Zgrada za stanovanje
 

I ono najvažnije... svaki Kredit je po svojoj definiciji Oblik zaduživanja. Treba biti jasno da vam odobrenjem kredita niko ništa ne poklanja, a najmanje banka. Banka je uvek tu da vam pomogne i omogući dobijanje stambenog kredita, ako naravno za to postoje realni uslovi.

Jednom davno piscu ovih redova tadašnji ministar finansija je rekao: „Bankar je uvek tu da vam da kredit kada sija sunce, a traži nazad kada pada kiša“.


Borba banaka za pridobijanje svakog novog klijenta sve je veća!!!


Verujte da je pisca ovog teksta već zabolela glava samo od nabrajanja obrazaca i dokumenata koje kao kupac morate pribaviti. Naš iskreni predlog je da se ne zamarate ne trošite bespotrebno vreme i nervirate se, već toplo predlažemo da nazovete renomiranu agenciju i porazgovarate sa licenciranim agentom, koji će sve vaše početne muke u edukaciji i kasnijim aktivnostima, skratiti na najmanju moguću meru.

Iskusni agenti koji svoj posao rade maksimalno odgovorno, znaju i to koliko je novca potrebno izdvojiti i uplatiti za pribavljanje za neki od navedenih obrazaca i dokumenata pa i na koje žiro račune te sume treba uplatiti.

Naš predlog je da taj deo posla prepustite iskusnim profesionalcima „Solis“ agencije , koji imaju dovoljna iskustva u pribavljanju svih potrebnih obrazaca i dokumenata koji se trebaju predati banci u želji za odobrenjem stambenog kredita.

„Solis“ agencija vam želi sreću u obezbeđivanju kredita za kupovinu vaše nekretnine!!!

fotografije: „Solis“ ; Pixabay

 

 

Komentari

Komentar

SOLIS NEKRETNINE 12/Mar/2021

Poštovani gospodine Saviću, uslovi kreditiranja su isključivo i samo u nadležnosti poslovnih banaka, te Vas ovim putem upućujemo da odgovor na ovo pitanje potražite u banci sa kojom planirate da uspostavite poslovnu saradnju i koja će kreditirati Vašu kupovinu. Ono što mi kao posrednici znamo i sa čime se svakodnevno susrećemo je učešće od minimalno 20% ličnih sredstava kupca u ukupnoj vrednosti nekretnine i to se odnosi na kupovinu stanova. Kod nekih drugih nekretnina, npr.kuća pojedine banke traže i više od tih 20%. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

MIško 02/Jan/2021

Krediti su još uvek jeftini, Za mnoge je kredit jedini način da se dođe do nekretnine. A papirologija je stvarno obimna, svaka pomoć je dobro došla, a iz agencija za nekretnine dolazi najkvalitetnija podrška.


Komentar

Djuka 21/Dec/2020

Ja sam se oslonio na agenta za nekretnie da mi pomogne oko dokumentacije. Prevleik je to zalogaj za mene sve prikupiti. Nažalost negde je trebalo lično otići i tu sam izgubio grdno vreme. A šta bi tek bilo da sam morao sve sam


Komentar

Savić 16/Dec/2020

Pre nekog vremena iz banaka su rekli da će da smanje učešće, mislim da je bilo reći da će ii ispod 20%. Da li znate šta je sa tim bilo, raspitujemo se redom, ali još nismo našli takvu banku


Komentar

Gabor 15/Dec/2020

Čitajući ovaj tekst i sve ove termine, čoveka jednostavno zaboli glava. Zaista puno informacija za one koji ne poznaju tematiku. Po meni je najbolje sve aktivnosti oko pribavljanja dokumentacije prepustiti profesionalcima, agentima koji se bave prodajom nekretnina. Jasno je da licencirani agenti sve ove informacije drže u malom prstu.


Komentar

Nikolina 15/Dec/2020

Licno nisam uzimala kredit, malo se plasim zaduzivanja u ovo vreme krize. Ali imam dosta prijatelja kojima je jedino kredit resio stambeno pitanje.


Komentar

Marica 15/Dec/2020

Au, koliko papiraaa... Dobro ste rekli, treba se naoružati strpljenjem i to veeelikim. Umesto da idemo na uprošćavanje procesa i smanjenje broja potrebnih papira, ima ih sve više. Bogu hvala, pa nemam nameru da kupujem stan na kredit, verovatno bih šiznula dok sve ovo prikupim. Ipak, hvala na obaveštenju. Nikad se ne zna kada i kome može da zatreba.


Napišite komentar