SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a
SOLIS-NEKRETNINE 16-Jun-20 16504 38

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a


Ako kupujete nekretninu koja se nalazi u novoizgrađenoj stambenoj zgradi, očekuje vas plaćanje poreza na dodatu vrednost. Prvom nekretninom koju kupujete, smatra se stan tačnije svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi, koji kupuje osoba koja nema ili nije posedovala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počevši od 1. jula 2006. godine.

Za kupce koji kupuju stan u novogradnji, zakonska je obaveza da plate porez od 10% na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost se plaća samo pri kupovini prvog stana u novogradnji, jer je kupac kupio finalni proizvod koji je izgradio investitor. Ugovorena cena stana zaključno sa PDV-om u potpunosti se isplaćuje prodavcu i to na račun investitora.


Prvom nekretninom smatra se stan ili svojinski udeo na porodičnoj zgradi, koji kupuje osoba koja od 1. jula 2006. godine nije posedovala nekretninu!!!


Porez za staru gradnju iznosi 2,5% na celokupnu cenu stana i ako želite kupiti stan u staroj gradnji koji je bio u prometu, svakako ste u obavezi platiti porez na prenos apsolutnih prava. Sama procedura koju je potrebno izvršiti u što kraćem roku (najkasnije 10 dana od potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora), nije posebno komplikovana.

Kupac stana može biti oslobođen plaćanja ovog poreza, ako je to prva nekretnina koju kupuje i ako nekretnina poseduje do 40 kvadratnih metara. Kupac stana može dodatno biti oslobođen plaćanja poreza i to 15m2 za svakog člana domaćinstva, koji takođe nije posedovao neku nekretninu na sebi.

Prema zakonu Republike Srbije, pravo na povrat PDV-a za kupovinu prvog stana i na osnovu podnetog zahteva, ima punoletni državljanin Republike Srbije (fizičko lice). Ukoliko kupujete svoj prvi stan u novogradnji i to direktno od investitora, možete biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i na taj način imate pravo da tražite povrat PDV-a.


Ako ste se odlučili na kupovinu stana veličine 70 kvadratnih metara, imate pravo na povraćaj poreza do 40 m2, dok ćete na preostalih 30m2 pravo na povraćaj pdv-a imati na osnovu članova domaćinstva (supružnik, roditelji, deca...). Treba napomenuti kako u kasnijem periodu niko od spomenutih članova domaćinstva pri kupovini svog stana u budućnosti, neće imati pravo na povraćaj PDV-a.


Kupac stana može biti oslobođen plaćanja poreza kod kupovine prve nekretnine veličine do 40 kvadratnih metara!


Prilikom predaje dokumentacije, obveznik poreza u svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobađanje uz kompletnu dokumentaciju, mora predati i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za svoje potrebe, kao i za potrebe članova njegovog domaćinstva.

Dodatno se mogu predati i drugi dokazi iz kojih se može potvrditi da su u potpunosti ispunjeni svi uslovi za oslobađanje po osnovu koju mu je pružio kupac prvog stana. Zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana, podnosi se isključivo na Obrascu RFN.

Uz zahtev za povraćaj pdv-a za kupovinu prve nekretnine, obavezno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev - Obrazac RFN
 2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan - Obrazac IKPS PDV
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta - poseduje prodavac stana
 4. Ugovor o kupoprodaji - original ili overena kopija
 5. Račun prodavca sa navedinim PDV-om - original ili overena kopija
 6. Dokaz o isplati u celosti, ako je prodavac pravno lice - izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti - original ili overena kopija
 8. Izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija
 9. Uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija
 10. Kopija lične karte - overena
 11. Uverenje o kretanju prebivališta od 1. 07. 2006. - izdaje MUP
 12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 1. 07. 2006. godine - izdaje se u poreskom odelenju prema mestu prebivališta kupca
 13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
 14. Uverenje Katastra nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost


Ako se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su u zahtevu i navedeni, dodatno je potrebno obezbediti i obrasce sa rednim brojevima: 8, 9, 10, 11, 12 i 14 i to za svakog člana domaćinstva koji je naveden. Za maloletnu decu potrebno je obezbediti obrasce pod rednim brojevima: 8 i 9. Za decu je od nadležnog MUP-a potrebno još pribaviti i uverenje o prijavljenom prebivalištu.

Nakon obavljene provere ispunjenosti uslova za povraćaj PDV-a, nadležni organ u roku od 30 dana od dana prijema zahteva odlučuje o istom, a u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja, vrši refundaciju PDV-a na dinarski račun kupca stana.

Pravo na refundaciju PDV-a nemaju:

 • Fizička lica koja su ostvarila povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana
 • Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je kupac prvog stana dobio mogućnost povrata PDV-a), ako nekada budu kupovali svoj stan
 • Kupac i članovi porodičnog domaćinstva, koji su već stekli svoj prvi stan u staroj gradnji


Treba svakako napomenuti ako cena iz kupoprodajnog ugovora nije niža od tržišne cene, poreznici će utvrditi poresku osnovicu u odnosu na prikazanu cenu. Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava će u roku od 60 dana od kada je primila poresku prijavu, utvrditi realnu tržišnu cenu. Nadležni organ procenu tržišne cene može odrediti i izlaskom na teren ili na neki drugi način.

Ako se dati podaci ne mogu uporediti na teren izlazi komisija od tri člana, kako bi izvršila procenu. Može se čak desiti da se procenom dođe do toga da je cena stana niža od one cene koju ste platili. Takva procena znači i manji iznos na ime poreza koji morate da platite. Isto tako se može desiti da procenjena vrednost bude viša od one koju ste platili za kupovinu nekretnine, što znači da ćete morati platiti veći iznos za porez.

U zavisnosti od lokacije i godine izgradnje, procenjena vrednost nekretnine koja se kupuje, može biti i umanjena, ali najviše do 25%. Za one stanove koji se nalaze u suterenu ili potkrovlju, cene mogu varirati čak i do 20%, a za spratnost nekretnine do 10%.

Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava u roku od 60 dana, utvrđuje realnu tržišnu cenu stana!

Treba napomenuti važnu informaciju kako je ovih dana minimalno učešće za kupovinu stana na kredit sa dosadašnjih 30%, smanjeno na 10% uz objašnjenje kako je želja da građani lakše reše svoj stambeni problem.

Dokumentacija koju predajete u poresku upravu, obavezno mora imati validan datum potpisivanja kupoprodajnog ugovora!!!

Ako kupujete svoju prvu nekretninu, svoj prvi stan, svakako vam toplo preporučujemo da pre bilo kakve odluke, svakako kontaktirate renomiranu agenciju za prometovanje nekretninama. Agencija „Solis“ posluje uspešno već 30-tak godina i uz ogromno iskustvo u svetu nekretnina, svakom kupcu može pomoći u svim segmentima izuzetno važnim kod kupovine prve nekretnine.

Licencirani agenti agencije „Solis“ u svakom trenutku svojim klijentima stoje na raspolaganju, a svojim dugogodišnjim uskustvom u prodaji nekretnina, pomoći će vam da kupite onu nekreninu, koja će vašoj porodici i vama, potpuno odgovarati za svakodnevni život.

Agencija „Solis“ vam želi Srećnu kupovinu prve nekretnine!

Komentari

Komentar

Gordan 17/Nov/2020

Mnogo mladih ljudi ostaje u Srbiji jer im je olakšana kupovina prvog stana.


Komentar

Danijela 02/Nov/2020

Povrat PDV-a pri kupovini prvog stana je dosta olaksavajuca okolnost. Suma novca koju kupac dobija nazad nije beznacajna, naprotiv, moze se lepo opremiti stan.


Komentar

Dobrila 02/Nov/2020

Dobar tekst, prava objašnjenja mladim ljudima koji žele novi stan a imaju želju da prilikom kupovine uštede i vreme i novac, dovoljno je da se obrate agenciji i imaće obezbedjenu pravnu podršku prilikom kupovine.


Komentar

Bane 02/Nov/2020

Iz iskustva svoje okoline mogu reci da se kupci prvog stana sve cesce odlucuju na kupovinu nekretnine direktno od investitora jer ostvaruju povrat PDV-a kojim kasnije delimicno mogu i da opreme isti.


Komentar

Uroš 27/Oct/2020

Odličan tekst.Odlično objašnjeno u vezi PDV.


Komentar

Jelena 26/Oct/2020

Sve pohvale za Solis. Moja sestra je kupovala prvu nekretninu preko Vase agencije, naisla je na izuzetno strpljenje i pomoc agenta sa kojim je radila i pre neki dan je dobila povrat pdv-a koji je ulozila u opremanje stana.


Komentar

Vladan Malbaša 26/Oct/2020

Odličan tekst, upravo je otklonio sve moje nedoumice u vezi sa kupovinom prve nekretnine.


Komentar

Sibirski Berberin 26/Oct/2020

Odličan tekst, sve jasno i koncizno objašnjeno.


Komentar

Lejla 26/Oct/2020

Odlcna prilika za sve kupce prvog stana, pogotovo za one koji kupuju nekretninu koja je nova, povratom PDV-a pruzaju se razne mogućnosti, kao opremanja stana.. itd.. .


Komentar

Aleksandra 26/Oct/2020

Odlcna prilika za sve kupce prvog stana, prvenstveno sto kupuju nekretninu koja je nova, povratom PDV-a pruza se moguost opremanja stana.


Komentar

Zdenko 26/Oct/2020

Odlična prilika za mlade bračne parove koji sebi obezbeđuju krov nad glavom. Sa članovima porodice, ako svi konkurišu za povrat, mogu obezbediti i parking mesto ili garažu, u zavisnosti od veličeine stan i cene.


Komentar

Zoran B. 26/Oct/2020

Kao profesionalac u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti često se srećem sa pitanjima klijenata vezanim za povraćaj PDV-a koji ostvaruju kupci prve nekretnine. Obzirom da je to pitanje vrlo kompleksno sa dosta detalja, uslova i dokumentacije koju je potrebno pribaviti da bi klijent ostvario pravo na povraćaj PDV-a smatram da je za klijenta najjednostavnije da za kupovinu angažuje agenciju čiji će advokati ispratiti ceo proces povraćaja PDV-a. Naši advokati se svakodnevno susreću sa tim pitanjem i vrlo su verzirani, između ostalog, i po tom pitanju.


Komentar

SivaEminencija 26/Oct/2020

Prava tema za kupce. Sve pohvale.


Komentar

Dragan 26/Oct/2020

Svrsen tekst, u kome je sve izanalizirano do detalja. Prava i odlicna pomoc za kupca prvog stana.


Komentar

Sara 26/Oct/2020

Uskoro planiram kupiti prvi stan, čitajuči ovaj tekst saznala sam sve što me je zanimalo.


Komentar

Jelena 26/Oct/2020

Veoma informativan tekst. Svakako najbezbednija kupovina je preko agencije.


Komentar

Kupac prvog stana 25/Oct/2020

Dobar tekst, sve je objašnjeno. Zanima me da li postoji neki zakonski rok u kom se sredstva vraćaju? Ima li možda nekih neprijatnih iskustava, da recimo nekom nije isplaćen PDV, iako je imao prava na to. Da li je isto za državu prebivalište i boravište?


Komentar

NATASA 24/Oct/2020

Angažovanjem Agencije za nekretnine u poslu kupovine nekretnine budući vlasnici ostvaruju uštedu u vremenu (a time i u novcu, jer “vreme je novac”), kao i kompletnu tehničku pomoć i pravnu sigurnost. Kvalitetni i stručno osposobljeni agenti, pored iskustva koje poseduju u pregovaranju i ostvarivanju što boljih uslova za klijenta, angažuju i advokata koji će obezbediti da sve protekne bez problema i prema zakonu. Ukoliko se kupovina prvog stana obavlja kreditnom linijom u nekoj od poslovnih banaka koje posluju na teritoriji R. Srbije, potrebno je prikupiti više ponuda, obzirom da se uslovi kreditiranja razlikuju od banke do banke. U svakom slučaju, benefit koji kupac prvog stana ostvari na osnovu povrata pdv-a je značajan, a dobijeni iznos novca može kvalitetno da utroši na opremanje stambenog prostora.


Komentar

GORDANA ČEPSKI 24/Oct/2020

Svaki gradjanin koji od 2006. godine nije stekao i upisao nekretninu na svoje ime , ima pravo da povrati PDV ,što svakako nije mala stavka naročito kada su u pitanju mladi bračni parovi sa decom.Ako uzmemo u obzir činjenicu da se vrši obračun kvadrata po članovima domaćinstva ,često imamo sumu novca, koja kada se povrati natrag uopšte nije zanemarljiva.Svaki kupac koji može da ostvari povrat PDV-a, bi trebao da iskoristi ovu mogućnost.


Komentar

elizabet spasojevic 24/Oct/2020

Svaki kupac koji kupuje prvi stan i ima neznanja koja su njegova prava , na povrat PDV-a ili oslobađanje poreza , treba da pročita ovaj Blog na Solisovom Sajtu i samim tim dobije sve tačne informacije jer je sve detaljno objašnjeno , ostaje im jedino da Kontaktiraju Agenta sa Solisovog Sajta kako bi pronašli adekvatnu nekretninu za sebe .


Komentar

Robert 23/Oct/2020

Kao novi agent za nekretnine brzo sam shvatio znacenje reci povrat PDV-a. Povrat PDV-a omogućava svim prvobitnim kupcima da znatno srede i ulepsaju nekretninu koju su kupili.


Komentar

Dragan Rabatić 23/Oct/2020

Odličan tekst, dobro i do detalja objašnjeno sve u vezi uslova i načina povrata pdv-a. Molim vas, proverite tačnost informacije o učešću prilikom apliciranja za stambeni kredit. Mislim da banke i dalje traže minimum 20% učešća ličnih sredstava kupca u vrednosti stana. Ukoliko je ovo što ja kažem tačno, ispravite tu informaciju u samom tekstu. Sve ostalo je odlično jer sam ja kroz sve to prošao i bilo je baš tako kako je napisano. Agenciji želim puno uspeha u daljnjem radu i da svoju misiju, a to je i edukacija klijenata, nastavite da radite na visokom profesionalnom nivou.


Komentar

Elizabeth Bennett 22/Oct/2020

Ukoliko želite da obavite kupovinu ili prodaju nekretnine na profesionalan i pouzdan način obratite se agenciji za uslugu posredovanja.


Komentar

Lana 22/Oct/2020

Ja sam, kao student, iskoristila ovu mogućnost pri kupovini prve nekretnine. Zapravo, agent za nekretnine je i uputio moju porodicu na ovu opciju, te nam je objasnio proceduru i vrlo brzo smo dobili povrat PDV-a. S obzirom da smo ušli u prazan stan, za taj novac smo kupili kuhinju i opremili spavaću sobu u potpunosti. Odlična stvar!


Komentar

Joca 22/Oct/2020

Povrat pdv-a, jednostavno za sve kupce prve nekretnine, nešto što nikako ne bi trebalo da se propusti. To je za 9,09 % sniženje cene.


Napišite komentar