SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a
SOLIS-NEKRETNINE 16-Jun-20 66517 120

Kupovina prvog stana i povrat PDV-a


Ako kupujete nekretninu koja se nalazi u novoizgrađenoj stambenoj zgradi, očekuje vas plaćanje poreza na dodatu vrednost. Prvom nekretninom koju kupujete, smatra se stan tačnije svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi, koji kupuje osoba koja nema ili nije posedovala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počevši od 1. jula 2006. godine.

Za kupce koji kupuju stan u novogradnji, zakonska je obaveza da plate porez od 10% na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost se plaća samo pri kupovini prvog stana u novogradnji, jer je kupac kupio finalni proizvod koji je izgradio investitor. Ugovorena cena stana zaključno sa PDV-om u potpunosti se isplaćuje prodavcu i to na račun investitora.


Prvom nekretninom smatra se stan ili svojinski udeo na porodičnoj zgradi, koji kupuje osoba koja od 1. jula 2006. godine nije posedovala nekretninu!!!


Porez za staru gradnju iznosi 2,5% na celokupnu cenu stana i ako želite kupiti stan u staroj gradnji koji je bio u prometu, svakako ste u obavezi platiti porez na prenos apsolutnih prava. Sama procedura koju je potrebno izvršiti u što kraćem roku (najkasnije 10 dana od potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora), nije posebno komplikovana.

Kupac stana može biti oslobođen plaćanja ovog poreza, ako je to prva nekretnina koju kupuje i ako nekretnina poseduje do 40 kvadratnih metara. Kupac stana može dodatno biti oslobođen plaćanja poreza i to 15m2 za svakog člana domaćinstva, koji takođe nije posedovao neku nekretninu na sebi.

Prema zakonu Republike Srbije, pravo na povrat PDV-a za kupovinu prvog stana i na osnovu podnetog zahteva, ima punoletni državljanin Republike Srbije (fizičko lice). Ukoliko kupujete svoj prvi stan u novogradnji i to direktno od investitora, možete biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i na taj način imate pravo da tražite povrat PDV-a.


Ako ste se odlučili na kupovinu stana veličine 70 kvadratnih metara, imate pravo na povraćaj poreza do 40 m2, dok ćete na preostalih 30m2 pravo na povraćaj pdv-a imati na osnovu članova domaćinstva (supružnik, roditelji, deca...). Treba napomenuti kako u kasnijem periodu niko od spomenutih članova domaćinstva pri kupovini svog stana u budućnosti, neće imati pravo na povraćaj PDV-a.


Kupac stana može biti oslobođen plaćanja poreza kod kupovine prve nekretnine veličine do 40 kvadratnih metara!


Prilikom predaje dokumentacije, obveznik poreza u svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobađanje uz kompletnu dokumentaciju, mora predati i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za svoje potrebe, kao i za potrebe članova njegovog domaćinstva.

Dodatno se mogu predati i drugi dokazi iz kojih se može potvrditi da su u potpunosti ispunjeni svi uslovi za oslobađanje po osnovu koju mu je pružio kupac prvog stana. Zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana, podnosi se isključivo na Obrascu RFN.

Uz zahtev za povraćaj pdv-a za kupovinu prve nekretnine, obavezno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev - Obrazac RFN
 2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan - Obrazac IKPS PDV
 3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta - poseduje prodavac stana
 4. Ugovor o kupoprodaji - original ili overena kopija
 5. Račun prodavca sa navedinim PDV-om - original ili overena kopija
 6. Dokaz o isplati u celosti, ako je prodavac pravno lice - izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
 7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti - original ili overena kopija
 8. Izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija
 9. Uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija
 10. Kopija lične karte - overena
 11. Uverenje o kretanju prebivališta od 1. 07. 2006. - izdaje MUP
 12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 1. 07. 2006. godine - izdaje se u poreskom odelenju prema mestu prebivališta kupca
 13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
 14. Uverenje Katastra nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost


Ako se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su u zahtevu i navedeni, dodatno je potrebno obezbediti i obrasce sa rednim brojevima: 8, 9, 10, 11, 12 i 14 i to za svakog člana domaćinstva koji je naveden. Za maloletnu decu potrebno je obezbediti obrasce pod rednim brojevima: 8 i 9. Za decu je od nadležnog MUP-a potrebno još pribaviti i uverenje o prijavljenom prebivalištu.

Nakon obavljene provere ispunjenosti uslova za povraćaj PDV-a, nadležni organ u roku od 30 dana od dana prijema zahteva odlučuje o istom, a u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja, vrši refundaciju PDV-a na dinarski račun kupca stana.

Pravo na refundaciju PDV-a nemaju:

 • Fizička lica koja su ostvarila povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana
 • Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je kupac prvog stana dobio mogućnost povrata PDV-a), ako nekada budu kupovali svoj stan
 • Kupac i članovi porodičnog domaćinstva, koji su već stekli svoj prvi stan u staroj gradnji


Treba svakako napomenuti ako cena iz kupoprodajnog ugovora nije niža od tržišne cene, poreznici će utvrditi poresku osnovicu u odnosu na prikazanu cenu. Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava će u roku od 60 dana od kada je primila poresku prijavu, utvrditi realnu tržišnu cenu. Nadležni organ procenu tržišne cene može odrediti i izlaskom na teren ili na neki drugi način.

Ako se dati podaci ne mogu uporediti na teren izlazi komisija od tri člana, kako bi izvršila procenu. Može se čak desiti da se procenom dođe do toga da je cena stana niža od one cene koju ste platili. Takva procena znači i manji iznos na ime poreza koji morate da platite. Isto tako se može desiti da procenjena vrednost bude viša od one koju ste platili za kupovinu nekretnine, što znači da ćete morati platiti veći iznos za porez.

U zavisnosti od lokacije i godine izgradnje, procenjena vrednost nekretnine koja se kupuje, može biti i umanjena, ali najviše do 25%. Za one stanove koji se nalaze u suterenu ili potkrovlju, cene mogu varirati čak i do 20%, a za spratnost nekretnine do 10%.

Ako nadležni organ proceni da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava u roku od 60 dana, utvrđuje realnu tržišnu cenu stana!

Treba napomenuti važnu informaciju kako je ovih dana minimalno učešće za kupovinu stana na kredit sa dosadašnjih 30%, smanjeno na 10% uz objašnjenje kako je želja da građani lakše reše svoj stambeni problem.

Dokumentacija koju predajete u poresku upravu, obavezno mora imati validan datum potpisivanja kupoprodajnog ugovora!!!

Ako kupujete svoju prvu nekretninu, svoj prvi stan, svakako vam toplo preporučujemo da pre bilo kakve odluke, svakako kontaktirate renomiranu agenciju za prometovanje nekretninama. Agencija „Solis“ posluje uspešno već 30-tak godina i uz ogromno iskustvo u svetu nekretnina, svakom kupcu može pomoći u svim segmentima izuzetno važnim kod kupovine prve nekretnine.

Licencirani agenti agencije „Solis“ u svakom trenutku svojim klijentima stoje na raspolaganju, a svojim dugogodišnjim uskustvom u prodaji nekretnina, pomoći će vam da kupite onu nekreninu, koja će vašoj porodici i vama, potpuno odgovarati za svakodnevni život.

Agencija „Solis“ vam želi Srećnu kupovinu prve nekretnine!

Komentari

Komentar

Valentina 29/Mar/2021

Poštovani, Od pokojnih roditelja sam nasledila stan Ugovorom o poklonu koji se vodi na moje ime i u kom živim sama. Da li kupovinom stana, koja bi bila moja prva kupovina, stičem pravo na povrat PDV-a? Unapred zahvalna na odgovoru, Valentina

SOLIS 01/Apr/2021

Poštovana Valentina, Pravo na povrat PDV-a imaju svi punoletni državljani Republike Srbije koji od meseca juna 2006.godine nisu vlasnici bilo koje nekretnine u Republici Srbiji. Pošto ste Vi ugovorom o poklonu postali vlasnik stana, tom činjenicom gubite pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine stana. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Saša 25/Mar/2021

Poštovani, šta ako je nako nekad imao stan pa ga prodao i sada na sebe nema nikakve nepokretnosti.Da li se gleda šta trenutno poseduje ili šta je i nekada posedovao. Pozdrav!

SOLIS 26/Mar/2021

Saša, termin jul 2006. godine je ono što se gleda. Jednostavnije rečeno ukoliko od jula 2006. godine nemate nekretninu u vlasništvu tada ostvarujete pravo na povrat PDV-a ili oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Branka 23/Mar/2021

Poštovani, vlasnik sam stana u Beogradu, moj suprug je kupio stan u novogradnji takođe u Beogradu na svoje ime ali u ugovoru piše da će predmetna nepokretnost biti upisana kao zajednička imovina supružnika. Da li u ovom slučaju moj suprug ima pravo na povrat pdv-a. S poštovanjem,

SOLIS 23/Mar/2021

Branka, ukoliko dobro razumemo ovo što ste napisali, Vaš suprug ima pravo na povrat PDV-a, ali samo na 20m2. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Jelena 17/Mar/2021

Odličan text! Imam jednu nedoumicu. Da li mogu ostvariti povrat PDV-a na 40+15 m2 stana ako je to meni prva nekretnina a mama će takođe biti prijavljena na toj adresi nakon kupovine stana, i živeće samnom. Mama nema nekretninu na svoje ime. Hvala!

SOLIS 22/Mar/2021

Jelena, hvala za pohvalu. Što se tiče pitanja povrata PDV-a, ukoliko hoćete da na mamu ostvarite povrat PDV-a na 15m2, potrebno je da u trenutku kupovine svi budete prijavljeni na istoj adresi. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Pavle 15/Mar/2021

Postovani,zanima me koje se pogodnosti mogu ostvariti prilikom kupovine porodicne kuce,stare 20-tak godina,dvospratne,pri cemu ni ja ni supruga nemamo na sebi nikakve nekretnine? Hvala na odgovoru.

SOLIS 23/Mar/2021

Poštovani, pogodnost koju možete ostvariti je oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava koja iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine koju procenjuje jedinica lokalne samouprave. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Natasa 14/Mar/2021

Postovani, Roditelji planiraju da kupe kucu sa placem koja ce biti u mom vlasnistvu.Nemam nekretnine na svoje ime.Clanovi porodice su tri deteta i nevencani suprug.Kuca je na prvog vlasnika koji je i izgradio.Da li imam prava na smanjen porez na promet i na povracaj pdv-a?

SOLIS 22/Mar/2021

Nataša, ukoliko dobro razumemo način kupovine kuće, možete biti oslobođeni poreza na prenos apsolutnih prava. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Ivana 12/Mar/2021

Poštovani, zanima me da li imam prava na povraćaj PDV-a. Naime, planiram da izgradim sprat na porodičnoj kući. Moji roditelji žive u prizemlju, a sprat nije dovršen. Sa suprugom bi izgradila sprat nakon što otac meni prepiše u sudu deo kuće koji nije dovršen. To bi bila naša prva nekretnina. Od banke bi uzela kredit za adaptaciju ali me zanima da li nakon izgradnje sprata imam pravo na povraćaj PDV-a. Hvala puno! Srdačan pozdrav!

SOLIS 22/Mar/2021

Ivana, ukoliko je sve tako kao što ste napisali, taj deo kuće koji će otac prepisati na Vas, je Vaša prva nekretnine tako da tom činjenicom Vi gubite pravo na povrat PDV-a. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

SOLIS NEKRETNINE 11/Mar/2021

Poštovani gospodine Rapaić, pošto ste vlasnik polovine kuće tom činjenicom ste izgubili pravo na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Razlog za to je nekretnina koju imate u vlasništvu, jer pravo na povrat PDV-a ostvaruju punoletni državljani Republike Srbije koji u svom vlasništvu nemaju nekretninu. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

SOLIS NEKRETNINE 11/Mar/2021

Siniša, prijava na novu adresu nije u direktnoj vezi i nikako ne utiče na Vaše pravo da ostvarite PDV pri kupovini prve nekretnine. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Boban Rapaić 08/Mar/2021

Pozdrav,interesuje me da li imam pravo povraćaja pdv ako sam nasledio od dede polovinu kuće .jel to utiče ako bi kupovao prvi stan.hvala


Komentar

Siniša 05/Mar/2021

Pozdrav. Kada da se prijavimo na novu adresu, da bi mogli da vratimo pdv? Potpisali smo ugovor, ali zgrada jos nije tehnicki primljena pa cekamo racun da mozemo oredati zahtev za povrat pdv-a. Hvala


Komentar

SOLIS NEKRETNINE 01/Mar/2021

Aleksandra, ako ste u ovom trenutku vlasnik nekretnine, nemate pravo na povrat PDV-a. Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

SOLIS NEKRETNINE 01/Mar/2021

Ivane, u vezi Vašeg pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a, mi u ovom trenutku nemamo informacije koje govore u prilog da će doći do izmene poreskih zakona. Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

aleksandra 19/Feb/2021

Poštovani, 2003 sam od roditelja dobila stan (vodi se na moje ime). Da li imam pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana?


Komentar

Ivan 04/Feb/2021

Posedujem u susvojini trećinu roditeljskog stana na selu čija je ukupna vrednost ispod 10 000 evra. Zbog ovoga po ovom diskriminatorskom zakonu ne mogu da dobijem povrat PDV. Da li ima nekih informacija da se planira neka izmena ovog zakona?


Komentar

Gordan 17/Nov/2020

Mnogo mladih ljudi ostaje u Srbiji jer im je olakšana kupovina prvog stana.


Komentar

Danijela 02/Nov/2020

Povrat PDV-a pri kupovini prvog stana je dosta olaksavajuca okolnost. Suma novca koju kupac dobija nazad nije beznacajna, naprotiv, moze se lepo opremiti stan.


Komentar

Dobrila 02/Nov/2020

Dobar tekst, prava objašnjenja mladim ljudima koji žele novi stan a imaju želju da prilikom kupovine uštede i vreme i novac, dovoljno je da se obrate agenciji i imaće obezbedjenu pravnu podršku prilikom kupovine.


Komentar

Bane 02/Nov/2020

Iz iskustva svoje okoline mogu reci da se kupci prvog stana sve cesce odlucuju na kupovinu nekretnine direktno od investitora jer ostvaruju povrat PDV-a kojim kasnije delimicno mogu i da opreme isti.


Komentar

Uroš 27/Oct/2020

Odličan tekst.Odlično objašnjeno u vezi PDV.


Komentar

Jelena 26/Oct/2020

Sve pohvale za Solis. Moja sestra je kupovala prvu nekretninu preko Vase agencije, naisla je na izuzetno strpljenje i pomoc agenta sa kojim je radila i pre neki dan je dobila povrat pdv-a koji je ulozila u opremanje stana.


Komentar

Vladan Malbaša 26/Oct/2020

Odličan tekst, upravo je otklonio sve moje nedoumice u vezi sa kupovinom prve nekretnine.


Komentar

Sibirski Berberin 26/Oct/2020

Odličan tekst, sve jasno i koncizno objašnjeno.


Komentar

Lejla 26/Oct/2020

Odlcna prilika za sve kupce prvog stana, pogotovo za one koji kupuju nekretninu koja je nova, povratom PDV-a pruzaju se razne mogućnosti, kao opremanja stana.. itd.. .


Komentar

Aleksandra 26/Oct/2020

Odlcna prilika za sve kupce prvog stana, prvenstveno sto kupuju nekretninu koja je nova, povratom PDV-a pruza se moguost opremanja stana.


Napišite komentar