SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kako se postaje agent za nekretnine
SOLIS-NEKRETNINE 22-Dec-20 50919 7

Kako se postaje agent za nekretnine


U dužem razgovoru sa gospodinom Gordanom Lemajićem vlasnikom „Solis“ agencije iz Novog Sada koja se dugi niz godina profesionalno bavi posredovanjem u prometu nekretninama, saznali smo da je agent za prodaju nekretnina svaka osoba koja želi da radi taj posao i koja ispuni uslov koji nalaže zakon.

To znači da svaki agent koji želi samostalno da obavlja tu delatnost, mora imati položenu licencu agenta za posredovanje u prometovanju nekretninama i da je upisan u listu posrednika preko pravnog lica koje je u registru posrednika, a koje je zavedeno u nadležnom ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija.

Poslom agenta koji se bavi prodajom nekretnina ne može da se bavi baš svako, ali može ona osoba koja ispuni formalne uslove i koja može da se dokaže u suštini ovog posla. To znači da postiže uspešne rezultate u posredovanju prometovanja nekretninama, ali i da svaki uspešan agent mora da zatvara postignute dogovore potpisivanjem zvaničnih ugovora sa klijentima. Agenti koji žele biti uspešni u svom poslu, trebalo bi da zarade više od neke prosečne plate koja se zarađuje u našoj zemlji.


Agent za prometovanjem nekretninama može postati ona osoba koja ispuni sve uslove koje nalaže zakon!


Jedini uslov za sve osobe koje su zainteresovane za rad u prometu nekretninama za sada je završena srednja stručna sprema, da je osoba državljanin Srbije i da poseduje ličnu kartu naše zemlje. Ovo je osnova koju zainteresovana osoba mora ispuniti, kako bi mogla aplicirati za polaganje licence. Godine života, iskustvo u radu, nacionalna pripadnost i sve drugo, nisu prepreka da bi se neko bavio prodajom nekretninama.

Osnovna prednost osoba koje se žele baviti trgovinom nekretninama je pre svega dobra komunikacija sa ljudima da može pažljivo saslušati sagovornika, kao i da shvati šta je klijentu potrebno, preciznije kakvu uslugu od agencije zahteva i kakvo rešenje. Isto tako mora u potpunosti razumeti zahtev ili problem zbog koga je klijent kontaktirao agenciju. I na kraju od svakog agenta se očekuje da u što kraćem roku uspešno odgovori na zahtev koji mu je postavljen od strane klijenta.


Jedini početni uslov za svaku zainteresovanu osobu koja bi želela da se bavi prodajom nekretnina je završena srednja školska sprema!!!


Prvi razgovor sa osobom koja je zainteresovana za rad u agencijama koja se bave posredovanjem u prometu nekretninama što znači i u agenciji  „Solis“ iz Novog Sada, formalnog je karaktera i u tom razgovoru se zainteresovanoj osobi kaže da mora položiti licencu i da tek sa položenom i obezbeđenom licencom, može samostalno obavljati posao agenta koji nudi i prodaje nekretnine.

Suština drugog dela razgovora je da se zainteresovanoj osobi napomene, kako se od nje nakon položene licence zahteva da odgovorno i kvalitetno radi svoj posao.

Gordan Lemajić vlasnik agencije „Solis“ kaže, kako uvek ima samo dva zahteva za osobu kojoj se pruža šansa da se oproba u ovom poslu, a to je da ta osoba bude lojalna i odana agenciji za koju radi i da svojim radom i ponašanjem, nikako ne remeti međuljudske odnose u agenciji.


Zainteresovane osobe koje žele raditi kao agent u posredovanju prometa nekretninama moraju imati položenu licencu!!!


Na oglase u kojima agencija poziva potencijalno zainteresovane ljude koji bi se bavili poslom agenta za prometu nekretninama, javljaju se ljudi različitih profila, godišta i nacija. „Solis“ je sjajan primer odlične komunikacije zaposlenih agenata koji imaju samo 20-tak godina i onih iskusnijih koleginica i kolega koji imaju i preko 60 godina.

Agenti koji rade u agenciji, poseduju završeno srednje, visoko obrazovanje i ima agenata svih nacija i nacionalnosti. Za agenciju „Solis“ rade i agenti koji nisu iz Novog Sada, koji su u naš grad došli da žive i rade, a upravo su Novi Sad upoznali baš kroz posao agenta.

Određenu predispoziciju za rad kao agent nekretnina, nema čovek koji ne poseduje određenu veštinu za komunikaciju sa ljudima i osnovne veštine za odnos sa ljudima. Vlasnik agencije „Solis“ nam je u razgovoru napomenuo, kako ne voli unapred da procenjuje i prognozira koja osoba ima predispoziciju i bude dobra za rad kao agent u prodaji nekretnina ili ne. Jer bilo je novih kolega koje na prvom razgovoru nisu odavale potrebno saznanje da li bi dobro radile posao agenta za promet nekretnina, ali su kasnije demantovali eventualnu predrasudu.

Moguće je da su ove kolege na prvom razgovoru bile stidljivije, manje opuštene i da nisu bili dovoljno, temperamentni, energični i srdačni na samom početku svog nastupa i da zbog moguće treme, nisu na samom početku mogli pokazati sve svoje kvalitete i vrednosti koje poseduju.

Lemajić kaže kako je uvek spreman da pruži šansu svakoj osobi koja je spremna da prihvati osnovne uslove za rad koji se ponude, a to znači svako ko položi licencu i spreman je da vredno i kvalitetno radi da ne remeti međuljudske odnose među kolegama na istom poslu, a da se kroz mesec ili dva već može proceniti da li je ta osoba sposobna ili ne za posao agenta u posredovanju prometovanja nekretninama.


„Solis“ agencija iz Novog Sada je sjajan primer odlične komunikacije i saradnje zaposlenih agenata koji rade za ovu agenciju!!!


Kada zainteresovana osoba za rad kao agent prođe prvi razgovor i položi za licencu koju svaki agent mora posedovati, tada započinje uvođenje u rad. Svaki kandidat koji licencu položi na početku rada dobija svog mentora iz redova iskusnih agenata i svakako mora da prođe određeni vid obuke. Bude i pojedinih koji na samom početku rada odustanu jer shvate da to nije posao koji im odgovara, ali znatno veći broj kandidata nastavi da se bavi ovim zanimljivim poslom.


Solis agencija za nekretnine
 

Agencija „Solis“ svakom kandidatu koji želi da polaže licencu, obezbeđuje knjigu i skripte potrebne za polaganje i to iz četiri sfere:

 1. Pravna oblast
 2. Građevinarstvo
 3. Ekonomija
 4. Menadžement.


Prema dosadašnjem iskustvu agencije, može se reći kako pri prvom polaganju za licencu odmah položi 50% kandidata. Oni kandidati koji nisu položili za licencu prilikom prvog izlaska na ispit, kasnije ponovo izlaze na polaganje i oni uglavnom prođu posle 2, 3 ili 4 izlaska na ispit, mada bude i onih koji odustanu.

Ispit za polaganje licence nije lak to je evidentno, ali je sigurno i to da se sve ove četiri oblasti moraju dobro izučiti i naučiti, kako bi kandidat potpuno spreman izašao na ispit. Bilo bi dobro da svaki kandidat izađe spreman i smiren, kako bi kvalitetno i efikasno izneo pred komisijom sve ono što je naučio. Komisija ima pravo da „sruši“ kandidata koji po njima nije zadovoljio njihove kriterijume, ali je naravno najteže ako kandidat ima znanje, ali ga poremeti trema koju ima na samom ispitu.


Kandidat koji želi da se bavi poslom agenta u posredovanju prometa nekretninama prvo polaže licencu i tek nakon položene licence kreće na obuku!!!


Članove komisije koja je prisutna na ispitu za licencu određuje resorno ministarstvo, svaka komisija ima 5 ili 6 članova i tokom ispita članovi komisije unakrsno ispituju do 6 kandidata. Iznos za polaganje licence bez koje agent za prometovanje nekretninama ne može samostalno raditi, plaća svaki kandidat za sebe pojedinačno i to iznos od 15.000 dinara. Ispit za polaganje licence sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

U privrednoj komori i resornom ministarstvu, razgovara se o mogućnosti vremenske validnosti licence, čije bi vremensko trajanje bilo ograničeno na određeno vreme. Za sada nisu donešene konkretne odluke u vezi vremenskog trajanja licence agenata za prometovanje nekretninama, ali će i ova tema sasvim sigurno doći uskoro na razmatranje.


Agent za nekretnine
 

Zainteresovani kandidati ne mogu raditi posao agenta u posredovanju prometa nekretninama ako nemaju položenu licencu!!!

Najverovatnije će biti potrebno pohađanje nekih predavanja i neka vrsta obuke, ali se o tome za sada još razmišlja. Obuka bi se posebno odnosila na temu pranja novca i terorizma, a kasnije oko još nekih veština koje su izuzetno bitne za posao agenta. Treba napomenuti da je ovo mlada delatnosti i da su prvi agenti licencu položili tek pre 4-5 godina, tako da se nije još pristupilo obnavljanju položenih licenci.

Vlasnik „Solis“ agencije iz Novog Sada Gordan Lemajić smatra, kako bi obnavljanje licenci bilo izuzetno dobro jer je poznato da je deo agenata za prometovanjem nekretnina licenciran, ali da nije aktivan u ovom poslu i da iz nekih svojih razloga licencu ne koristi. Napominje i da grupacija u posredovunju nekretninama i „Klaster nekretnine“ kao čelna organizacija grupacije, takođe zagovara periodično obnavljanje licenci.

Ispit za polaganje licence agenta koji će se baviti posredovanjem u prometu nekretninama plaća svaki kandidat za sebe!

Saznali smo da početničkih greškaka u radu agenata ima i da su slične onima u životu svakog čoveka. Početničke greške mogu biti one kada agentu na samom početku rada prodaja ide odlično i kako pomisli da će prodaja uvek ići tako dobro, što naravno nije tako.

U ovakvim situacijama pojedini agenti se demorališu, neki i odustanu, a kao i u svim poslovima treba napomenuti kako je strpljenje u svakom poslu zlata vredno. Početnička greška može biti i neadekvatna komunikacija ili distanca prema klijentu.

Agent koji se bavi poslom prodaje nekretnina treba da se približi potencijalnom kupcu, ali i da ostane na distanci koja je na profesionalnom nivou. Klijentu uvek treba persirati, a ne treba prelaziti granicu pristojnosti i srdačnosti i klijenta nikako, ali nikako ne treba nazivati prijateljem.


Agent koji se bavi poslom posredovanja u prometu nekretninama sa svakim klijentom treba da ostane na distanci koja se zasniva na profesionalnom nivou!


Svaki agent nakon položene licence i obuke koju prođe, mora da poštuje sve stavke ugovora koje potpiše pre početka rada za agenciju. Agencija „Solis“ ima svoju školu poslovanja, a klaster koji smo spomenuli poseduje osnovne kodekse ponašanja agenata prema klijentima, a to je puno poštovanje i uvažavanje svakog klijenta koji nazove agenciju i izrazi želju za zajedničku saradnju uz uvažavanje njegovih interesa.

Interes svake agencije i agenata za prometovanje nekretninama je da se klijentu što kvalitetnije i što brže pruži usluga, koji će on platiti unapred overenim ugovorom o posredovanju.

Osnovni kodeks ponašanja agenta koji počinje da radi za agenciju je pre svega kolegijalnost, jer u kolektivu svi zaposleni imaju jednaka prava i obaveze. Agenti moraju biti svesni da je dobra atmosfera u kolektivu preduslov za dobar rad, jer ako je u kolektivu zategnuta atmosfera protkana svađama, konfliktima i nerazumevanjem, pojedinac se tada ne može fokusirati na ono što je srž ovog posla, a to je posredovanje u prometu nekretninama sa klijentima, prodavcima, kupcima...

Agenti u „Solis“ agenciji iz Novog Sada imaju fleksibilno radno vreme sa velikom dozom slobode u planiranju sopstvenog radnog vremena. Svaki agent u ovoj agenciji uvek ima na raspolaganju sve resurse kompanije:

 1. Znanje
 2. Poslovni prostor
 3. Pozicija na tržištu
 4. Renome
 5. Baza podataka prodavaca i kupaca
 6. Dobro pozicioniran sajt
 7. Prisustvo i promovisanje na svim portalima koji se bave posredovanjem u prometovanju nekretninama


„Solis“ agencija svakom agentu nudi odličnu priliku za dobru zaradu!!!


Obaveza agencije prema svakom agentu je da obezbedi dobre uslove za rad. Obaveze agenta prema agenciji su da ostvari što bolje rezultate u prodaji nekretnina. Svaki agent koji zvanično počne raditi za agenciju u jednoj meri mora poznavati rad na računaru, kako bi što bolje koristio bazu podataka prodavaca i kupaca koju agencija poseduje, ali ne mora posebno dobro poznavati neki softerski program.

U poslu svakog agenta neizvesnost u zaradi najteži je deo posla u prodaji nekretnina, jer je jasno da se nikada unapred ne može znati da li i koliko će nekretnina prodati. Jasno je i to da se agentu ne može unapred garantovati koliko će nekretnina prodati za određeni period. Međutim izvesno je da agent koji se ozbiljno bavi posredovanjem u prometu nekretninama i naravno duži period, može zaraditi i nekoliko prosečnih srpskih plata.


Obaveza agencije je da svakom agentu omogući dobre uslove za rad, a obaveza agenta je da ostvari što bolje rezultate u prodaji nekretnina!


Najlepše u poslu svakog agenta je to što ne postoji ograničenje koliko može da zaradi i što postoji velika sloboda u radu. Ako ste vezani za radno mesto jasno je da posao ne možete napuštati kako bi obavili eventualno neke hitne privatne porodične obaveze. Zato posao agenta koji se bavi prodajom nekretnina, omogućava zaista sjajne i potpuno fleksibilne uslove za rad.

Svaki agent može značajno napredovati na svom poslu kako finansijski tako i statusno. Ono što je dobro u vezi ovog posla je to, što ne postoji sezona ili vansezona na tržištu nekretnina i posla konstantno ima tokom cele godine pa čak i u vreme raznih pa i velikih kriza. Za svakog čoveka je dom skoro podjednako potreban kao što je to hrana, voda i vazduh.


Nekretnina je elementarna ljudska potreba!!!


Želja svakog čoveka je da ima dovoljno novca i da ima što više slobodnog vremena, a posao agenta koji se bavi posredovanjem u prometu nekretninama upravo to omogućava. Ako ste sebe prepoznali kao agenta za nekretnine, predlažemo vam da odmah kontaktirate „Solis“ agenciju.

fotografije: „Solis“ ; Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentar

Denis K 26/Dec/2023

Dobar dan. Radio sam kao agent za nekretnine u različitim zemljama i sada živim u Srbiji. Želim da polažem ispit da dobijem licencu kao agent za nekretnine. Da bih položio ispit, da li moram da budem državljanin Srbije ili ne mogu da imam srpsko državljanstvo da bih mogao da obavljam preduzetničku delatnost u ovom poslu?

SOLIS 10/Apr/2024

Poštovani, na sajtu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine postoji deo koji reguliše sve odnose u posredovanju nekretninama. Na ovom linku možete pronaći sve potrebne informacije https://www.must.gov.rs/tekst/379/informacije-za-posrednike-u-prometu-i-zakupu-nepokretnosti.php


Komentar

Marijana 11/Apr/2023

Poštovani , Zainteresovana sam za polaganje licence za agenta nekretnina . Molim vas zanimaju me detalji oko toga. Hvala

SOLIS 24/Apr/2023

Marijana, pozdravljamo Vašu odluku i zainteresovanost za polaganje stručnog ispita. Sve informacije o načinu prijave za ispit možete dobiti ukoliko posetite sajt nadležnog ministarstva, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine https://must.gov.rs/ ili uputite dopis na našu mejl adresu solisns@gmail.com. Srdačan pozdrav, SOLIS NEKRETNINE


Komentar

Nemanja 22/Dec/2020

Posao agenta za nekretnine je lepa i iz jednog drugog ugla, a to je što u radu se upoznaju razni ljudi i razne situacije. Agent za nekretnine ima veliko životno iskustvo koje se stiče u ovom poslu. A to je nešto nemerljivo novcem. Dosta ljudi i ne produže da rade kao agenti, ali to iskustvo im kasnije pomaže u drugim profesijama. Ja bih preporučio svakom mladom čoveku ako ništa više barem da se oproba i u ovom poslu. NIko unapred ne zna kakav ima talenat, možda neko nadje sebe u prometu nekretnina, a ako ne ništa nije izgubljeno. Vreme svakako neće biti izgubljeno


Komentar

Marlena 22/Dec/2020

Sjajan članak! Drago mi je da je sada za ovaj posao potrebna licenca. Nekada nije bilo tako. Godinu dana sam radila kao sekretarica u jednoj agenciji za nekretnine. Nagledala sam se ljudi koji su sebe nazivali agentima za nekretnine, a ništa o tom poslu nisu znali. Samim tim, nije im ni išao, i imali su mnogo praznog hoda koji se na kraju ne bi završio prodajom. Hoću da kažem da nije svako za takav posao, jer nije isto prodavati novine i nekretnine.


Komentar

Marija 22/Dec/2020

Sve pohvale za agenciju Solis, strucni i ljubazni agenti i pravi profesionalci. Samo tako nastavite!


Napišite komentar