SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Šta je Duplex
SOLIS-NEKRETNINE 05-Oct-17 29138 0

Šta je Duplex


Verovatno neki od vas koji čitaju ove redove i žive u takozvanim Dupleks stanovima („Duplex“). Ako bi vas neko pitao šta je to dupleks stan i koja je njegova precizna definicija, da li biste znali odgovor...

Termin Duplex stan, najčešće koriste arhitekte, kao i agenti za prodaju nekretnina. Ovaj tip stanova se uglavnom odnosi samo na stan ili apartman koji ima dva sprata ili nivoe, koji su spojeni stepeništem. U poslednje vreme noviji tip stanova imaju takozvani open-plan design, računajući i mezanine (mezzanines). Tradicionalni izgled jednog dupleks stana, obično se naziva maisonete (maisonette), a sam naziv opisuje „kućni dom“ izdignut iznad zemlje.


Duplex stan
 

Pojam dupleks se više koristi u urbanističkom planiranju. Kada pojedini gradovi ne definišu međusobni odnos stambenih jedinica, oni mogu biti izgrađeni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog.

Terminom dupleks se opet ne mogu smatrati zgrade sa tri stambene jedinice, kao i četvorostruke objekte, jer bi se oni mogli pozvati na specifične pojmove triplek (triplex) i fulerdupleks  (fopler duplex) ili kuadpleks (quadplex). Zbog termina koji je izuzetno fleksibilan, razlika između dupleksa i stambene zgrade i dalje je poprilično nedefinisan. 

U Australiji se dupleks obično naziva stambenom zgradom, koja ima dva stana koji dele jedan zajednički zid. Takav tip stanova se u Južnoj Australiji takođe nazivaju maisonetama i obično su takva dva stana potpuno dizajnerski identična, samo okrenuti jedan naspram drugog kao odraz u ogledalu.

U Severnoj Americi, dupleks se smatra stanom koji ima apartmane, koji ima poseban ulaz za dva domaćinstva. Ovo uglavnom uključuje kuće sa dva sprata, koje imaju kompletne stanove na svakom spratu. Isto tako se u obzir uzimaju i bočni stanovi koji dele zajednički zid, a nalaze se na zajedničkoj parceli.

U Kanadi u gradu Kalgari zakon definiše dupleks stan, kao „zgradu koja ima dve dve stambene jedinice, koje imaju posebne ulaze, a smeštene su jedna iznad druge. U Torontu predlažu u svom novom zakonu Zoning bilav (Zoning Bylaw), da se takvi stanovi definišu kao Dupleks zgrada (Duplex Building), zgradu koja ima samo dve stambene jedinice. 

Na našim prostorima dupleks stanom se smatra stambena jedinica, koja ima dva nivoa koja su povezana sa stepenicama. Isto tako ovaj tip stanova se u izgradnji na ovim prostorima obično nalaze na poslednjem spratu zgrade, a mogu imati i više od dve sobe. Dupleks se kod nas smatra najčešće luksuznom nekretninom, a cena takvih stanova je uglavnom veća od da kažemo običnih stanova. 
 

Komentari

Nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati ovaj blog.

Napišite komentar