SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Povratak Korenima: Dijaspora i njihov izbor nekretnina u Novom Sadu i Vojvodini
SOLIS-NEKRETNINE 19-Dec-23 354 2

Povratak Korenima: Dijaspora i njihov izbor nekretnina u Novom Sadu i VojvodiniKupovina nekretnina u Novom Sadu i Vojvodini od strane dijaspore, izuzetno je interesantna tema. Dijaspora često ima različite motive za ulaganje u naš region, bilo da je to zbog sentimentalne povezanosti sa mestom porekla, investicionih prilika ili potrebe za stanovanjem.

Kombinacija ličnih iskustava i opštih trendova može dati bogatiji uvid u kupovne navike dijaspore kada su u pitanju nekretnine u Novom Sadu i Vojvodini!

Lična iskustva, intervjuisanje članova dijaspore koji su već kupili nekretnine u našem regionu, pružiće autentičan uvid u njihove motive, izazove sa kojima su se susreli i razloge zbog kojih su odabrali određene lokacije ili vrste nekretnina.

Sa druge strane, analiza opštih trendova može se zasnivati na statistikama o prometu nekretnina, rastu ili padu cena, preferencijama kupaca na tržištu, kao i poređenju sa opštim trendovima na tržištu nekretnina.

Nekoliko razloga zašto ljudi koji žive u inostranstvu kupuju nekretnine u mestima i regiji iz kojih potiču:


Emotivna povezanost


Osećaj pripadnosti i veze sa mestom rođenja ili porodičnom istorijom, može biti snažan motiv za kupovinu nekretnina. To može biti posebno značajno za očuvanje veza sa kulturom, tradicijom i identitetom.

 

Dijaspora kupovjna nekretnina 1

 

Emotivna povezanost sa rodnim krajem može biti izuzetno snažan faktor koji motiviše ljude iz dijaspore da kupuju nekretnine u tim mestima!

Ova veza se često gradi na nekoliko nivoa:


Poreklo i identitet


Rodno mesto često oblikuje identitet pojedinca. Bez obzira na to koliko vremena prođe od odlaska, vezanost za mesto gde su odrasli i razvili se može ostati snažna. Kupovina nekretnine može biti i način da se očuva ta veza.


Porodična istorija


Mnogi ljudi iz dijaspore imaju porodične veze sa određenim mestima. Može postojati kuća koja je generacijama bila u vlasništvu porodice ili mesto koje je bilo centar porodičnih okupljanja. Kupovina nekretnine u takvom mestu, može biti način da se sačuva ta tradicija.


Nostalgija i sećanja


Često ljudi iz dijaspore čuvaju snažne emotivne veze sa sećanjima na detinjstvo, prijatelje, običaje i događaje iz prošlosti. Kupovina nekretnine može biti način da se ponovo dožive ta sećanja i očuva emocionalna veza sa mestom.


Održavanje veza sa zajednicom


Kupovina nekretnine može omogućiti aktivno učešće u lokalnoj zajednici, bilo da je reč o podršci lokalnim inicijativama, kulturnim događajima ili jednostavno održavanju veza sa ljudima iz rodnog mesta.

Ova emotivna povezanost može imati snažan uticaj na odluku o kupovini nekretnina. Očuvanje veza sa rodnim mestom može imati veliki značaj za ljude iz dijaspore, često prevazilazeći samo finansijski aspekt investicije u nekretnine.


Investicijske prilike


Dijaspora često prepoznaje potencijalne investicije u svojim matičnim mestima ili regijama. Vrednost nekretnina može rasti, što može biti dobra prilika za ulaganje kapitala.

Ljudi iz dijaspore često prepoznaje nekoliko investicionih prilika u mestima iz kojih potiču, što ih motiviše da kupuju nekretnine:


Rastuće tržište nekretnina


U nekim mestima poput Novog Sada, posebno u gradovima ili regijama koje doživljavaju ekonomski razvoj ili su popularne turističke destinacije, tržište nekretnina može rasti. Dijaspora može prepoznati ove trendove i videti potencijalnu vrednost u investiranju u ove oblasti.


Stabilnost tržišta


Mesta koja pokazuju stabilnost ili čak rast u vrednosti nekretnina, često su privlačna za investiranje. Dijaspora može ulagati u takve lokacije kako bi osigurala sigurnost i potencijalnu finansijsku dobit.

Prepoznavanje stabilnosti tržišta nekretnina može uključivati analizu nekoliko ključnih faktora:


Konstantna tražnja


Stabilno tržište nekretnina često ima konstantnu tražnju za različitim vrstama nekretnina od stanova i kuća do komercijalnih prostora. Ovo se može pratiti kroz statistike prodaje ili iznajmljivanja.


Cene koje se održavaju ili rastu


Tržište koje pokazuje stabilnost ima tendenciju održavanja ili blagog rasta cena nekretnina tokom vremena. Nagli pad cena obično ukazuje na nestabilnost.

 

Dijaspora kupovina nekretnina 2

 


Ekonomska situacija


Stabilnost ekonomije u datoj oblasti, može biti pokazatelj stabilnosti tržišta nekretnina. Visok nivo zaposlenosti, rast BDP-a i stabilne kamatne stope, mogu biti pozitivni znaci.


Dugoročni trendovi


Praćenje dugoročnih trendova u vrednosti nekretnina može pružiti uvid u stabilnost tržišta. Ako je tržište pokazivalo konstantan rast ili stabilnost tokom dužeg perioda, to može biti znak stabilnosti.


Infrastrukturni razvoj


Investicije u infrastrukturu, poput novih puteva, škola, bolnica ili komercijalnih zona, mogu biti znakovi da će tržište nekretnina ostati stabilno ili rasti.


Politika i regulativa


Stabilnost političke klime i jasna regulativa u vezi sa nekretninama, takođe mogu biti faktori koji doprinose stabilnosti tržišta.

Kombinacija ovih faktora može pomoći u proceni stabilnosti tržišta nekretnina. Međutim, važno je napomenuti da je ovo samo procena i da su tržišta podložna promenama, pa je potrebno pratiti ih kontinuirano kako bi se donosileispravne investicione odluke.


Potražnja za iznajmljivanjem


U određenim mestima postoji visoka potražnja za iznajmljivanjem nekretnina, bilo zbog turizma, studentskih potreba ili poslovnih mogućnosti. Dijaspora može prepoznati ove prilike za pasivni prihod putem iznajmljivanja svoje nekretnine.

Ljudi iz dijaspore mogu identifikovati mogućnosti za pasivnim prihodom od iznajmljivanja nekretnina kroz sledeće korake:


Istraživanje tržišta iznajmljivanja


Analizirajte lokalno tržište iznajmljivanja nekretnina kako biste shvatili potražnju, prosečne cene iznajmljivanja i popularne tipove nekretnina (stanovi, kuće, poslovni prostori...). Ovo se može uraditi kroz razgovore sa lokalnim agentima za nekretnine, online platformi ili kroz istraživanje statističkih podataka.


Analiza povraćaja ulaganja


Izračunajte očekivani povraćaj ulaganja od iznajmljivanja nekretnine. To uključuje poređenje troškova kupovine, održavanja i poreza sa očekivanim mesečnim prihodom od iznajmljivanja. Procenite koliko brzo možete očekivati da se uloženi novac vrati kroz prihode od iznajmljivanja.


Lokacija nekretnine


Lokacija igra ključnu ulogu u uspešnom iznajmljivanju nekretnine. Blizina škola, univerziteta, poslovnih zona, turističkih atrakcija ili javnog prevoza, može povećati atraktivnost nekretnine za potencijalne zakupce.


Analiza troškova i prihoda


Razmislite o svim troškovima koje nosi iznajmljivanje nekretnine, uključujući poreze, održavanje, upravljanje i osiguranje. Procenite očekivani prihod od iznajmljivanja, kako biste stekli jasnu sliku o profitabilnosti investicije.


Pravna i regulatorna pitanja


Razumevanje lokalnih zakona i propisa o iznajmljivanju nekretnina je ključno. Postoje određeni propisi u svakoj zemlji koji se odnose na iznajmljivanje, kao što su prava zakupnika i zakupodavca, porezi na iznajmljivanje, procedure za izbacivanje zakupnika i slično.


Potražnja za dugoročnim ili kratkoročnim iznajmljivanjem

 

Dijaspora kupovina nekretnina 2

 


Analizirajte da li postoji veća potražnja za dugoročnim (stanovanje) ili kratkoročnim (turizam) iznajmljivanjem nekretnina. Ovo može uticati na vašu strategiju iznajmljivanja i planiranje prihoda.

Ukratko, istraživanje tržišta, analiza troškova i prihoda, kao i razumevanje pravnih aspekata iznajmljivanja, ključni su koraci koje ljudi iz dijaspore mogu preduzeti kako bi prepoznali mogućnosti za pasivnim prihodom od iznajmljivanja nekretnina.


Planovi za budućnost


Investiranje u nekretnine može biti deo dugoročne strategije povratka ili uspostavljanja veza sa zemljom porekla. Dijaspora može kupiti nekretninu kao pripremu za povratak ili kao budući dom za sebe ili svoju porodicu.


Diversifikacija portfelja


Kupovina nekretnina u zemlji porekla može biti deo šire strategije diversifikacije investicija. Raznolikost u portfelju investicija, može pružiti zaštitu od rizika i mogućnost za različite oblike prihoda.

Ove investicione prilike mogu biti privlačne za dijasporu zbog njihovog potencijala za rast vrednosti, stabilnost tržišta ili prilike za pasivni prihod kroz iznajmljivanje nekretnina. Raznolikost razloga može uticati na to kako pojedinci iz dijaspore pristupaju investiranju u nekretnine u svojoj matičnoj zemlji.


Planovi za budućnost


Neki ljudi iz dijaspore razmišljaju o povratku ili o stvaranju veza za decu u mestu porekla. Kupovina nekretnine može biti korak ka tome, pružajući sigurnost ili planiranje za budućnost.

Planovi za budućnost ljudi iz dijaspore mogu biti oblikovani različitim faktorima koji uključuju:


Ekonomski faktori


Stabilnost valute, ekonomska klima i potencijal za zaradom, mogu značajno uticati na planove. Neki porodični ljudi iz dijaspore razmatraju povratak u zemlju porekla ako se ekonomske prilike poboljšaju.


Porodične okolnosti


Porodične obaveze, briga o starijim članovima porodice ili želja da se deca povežu sa kulturom i jezikom zemlje porekla, mogu uticati na odluku o povratku.


Kvalitet života


Razmatranje kvaliteta života u zemlji porekla u odnosu na zemlju u kojoj trenutno žive može biti faktor. To može uključivati zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sigurnost, kulturu i druge aspekte života.


Poslovne prilike


Mogućnost zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog posla u zemlji porekla, može biti ključni faktor za povratak.


Politika i stabilnost


Stanje političke stabilnosti i bezbednosti u zemlji porekla, može imati značajan uticaj. Ljudi često preferiraju život u politički stabilnijim područjima.


Emotivna povezanost


Sećanja na detinjstvo, tradiciju, kulturu i želja za povezivanjem sa korenima, mogu biti snažni motivi za povratak.


Investicione prilike


Mogućnost investiranja u nekretnine ili biznis u zemlji porekla, može biti faktor u odluci o povratku ili uspostavljanju veza sa zemljom porekla.

 

Dijaspora kupovina nekretnina 2

 

Svaka od ovih komponenti može imati različit stepen uticaja na planove pojedinca iz dijaspore. Odluka o budućnosti često je rezultat kompleksne kombinacije ovih faktora i individualnih prioriteta i vrednosti.


Odmor i povremeni boravak


Nekretnine se ponekad kupuju kao mesto za odmor ili povremeni boravak tokom poseta porodici ili zbog želje za održavanjem veza sa mestom porekla.

Kupovina nekretnina za odmor ili povremeni boravak, često je visoko na listi prioriteta za mnoge ljude iz dijaspore!

Postoji nekoliko razloga za to:


Očuvanje veza sa mestom porekla


Kupovina nekretnine omogućava održavanje veza sa mestom porekla, kulturom, tradicijom i zajednicom, čak i ako osoba živi u inostranstvu.


Mesto za odmor


Nekretnina u rodnom kraju može poslužiti kao idealno mesto za odmor i beg od užurbanog života u inostranstvu. To je mesto gde se može opustiti i provesti vreme sa porodicom i prijateljima.


Povezivanje sa porodicom


Imati nekretninu u blizini porodice, često je važno za ljude iz dijaspore. To omogućava lakši kontakt i češće posete porodici, posebno tokom praznika ili važnih porodičnih događaja.


Emotivna vrednost


Nekretnina u mestu porekla često nosi veliku emotivnu vrednost. To je mesto gde su se stvarala sećanja, gde su odrasli ili gde su provodili važne trenutke u životu.


Investicija sa višestrukim koristima


Pored sentimentalne vrednosti, ova vrsta nekretnina može biti i investicija koja donosi zadovoljstvo, budući da se može iznajmljivati tokom vremena kada vlasnici nisu prisutni, što doprinosi finansijskoj dobiti.

Ovi razlozi često motivišu ljude iz dijaspore da razmatraju kupovinu nekretnina koje će koristiti za odmor, povremeni boravak ili kako bi održavali veze sa mestom porekla i porodicom.


Finansijska stabilnost


Neki ljudi iz dijaspore vide kupovinu nekretnine u rodnom mestu kao način da obezbede finansijsku sigurnost za sebe ili svoje porodice u slučaju promena u životnim okolnostima.

Ljudi iz dijaspore obično imaju specifičan pristup proceni finansijske stabilnosti prilikom odlučivanja o kupovini nekretnine u mestu ili regiji porekla!

Njihova procena obično uključuje:


Dublje poznavanje lokalnog tržišta


Često imaju veći uvid u lokalnu ekonomiju, tržište nekretnina i potencijalne prilike za rast ili pad cena. To može poticati od ličnog iskustva ili kroz kontakte sa porodicom, prijateljima ili agentima za nekretnine u zemlji porekla.


Povezanost sa lokalnom zajednicom


Dijaspora često održava kontakte sa lokalnom zajednicom i dobija informacije iz prve ruke o ekonomskim promenama, političkoj situaciji ili drugim faktorima koji mogu uticati na stabilnost tržišta nekretnina.


Razumevanje rizika i prednosti

 

Dijaspora kupovina nekretnina 2

 


Imajući iskustvo života u drugoj zemlji, ljudi iz dijaspore često bolje razumeju rizike i prednosti kupovine nekretnina u mestu porekla. Oni mogu bolje proceniti potencijalne izazove ili pogodnosti takve investicije.


Dugoročno planiranje


Odluka o kupovini nekretnine u mestu porekla, može biti deo dugoročnog plana za povratak ili uspostavljanje veza sa zemljom porekla. Finansijska stabilnost u tom kontekstu može imati veću važnost.


Balansiranje emocionalnih i finansijskih faktora


Dok se finansijska stabilnost smatra važnim, emocionalni faktori, kao što su povezanost sa mestom porekla i porodicom, takođe mogu igrati značajnu ulogu u odluci.

Ovi faktori često oblikuju jedinstven pristup i procenu finansijske stabilnosti kada su u pitanju investicije u nekretnine od strane ljudi iz dijaspore.

Emocije tokom odlučivanja o kupovini nekretnine u rodnom kraju mogu imati i pozitivan i negativan uticaj!

Evo nekoliko načina na koje emocije mogu biti rizične:


Previsoka emotivna povezanost


Prevelika emotivna vezanost za određenu nekretninu ili lokaciju, može zaseniti praktične i finansijske aspekte. Ovo može dovesti do preplaćivanja nekretnine ili ignorisanja nedostataka zbog sentimentalnih razloga.


Odluke na osnovu trenutnih emocija


Emocije poput nostalgije, sreće ili tuge u određenom trenutku, mogu uticati na donošenje odluka koje nisu nužno najracionalnije ili dugoročno najbolje.


Zanemarivanje objektivne procene


Prevelika emotivna vezanost može ometati sposobnost donošenja objektivne procene. Ovo može rezultirati propuštanjem detaljne analize tržišta, finansijskih rizika ili budućih potreba.


Nerealna očekivanja


Emocije mogu stvoriti nerealna očekivanja o nekretnini ili lokaciji. Može se desiti da osoba precenjuje vrednost nekretnine ili potencijalne prihode od iznajmljivanja zbog emocionalne vezanosti.

Međutim, važno je napomenuti da emocije takođe mogu biti korisne i pozitivne u procesu donošenja odluka. Emotivna povezanost sa mestom porekla može biti motivišuća i može pomoći u stvaranju većeg zadovoljstva od kupovine nekretnine.

Ključ je pronaći balans između emocionalnih i racionalnih faktora, kako bi se donela pravilna odluka o kupovini nekretnine. Racionalna analiza uz razumevanje i upravljanje emocijama, može pomoći u smanjenju potencijalnih rizika vezanih za emocionalni uticaj.

Pronalaženje balansa između emocija i realnosti prilikom donošenja odluke o kupovini nekretnine može biti izazovno, ali je moguće!

 

Dijaspora kupovina nekretnina kuća

 

Evo nekoliko koraka koji mogu pomoći:


Svesnost o emocionalnoj vezanosti


Prepoznajte svoje emotivne veze sa mestom porekla ili određenom nekretninom. Razmislite o tome kako te emocije utiču na vaše odluke i budite svesni kako bi mogle uticati na procenu vrednosti nekretnine.


Racionalna analiza


Napravite detaljnu analizu tržišta nekretnina. Istražite trenutno stanje tržišta, cene nekretnina u toj oblasti, potencijalni povraćaj ulaganja kroz iznajmljivanje ili prodaju. Ovo će vam pomoći da donesete racionalnu odluku.


Postavite jasne prioritete


Definišite svoje prioritete i ciljeve. Da li je važnija emotivna povezanost ili potencijalna finansijska dobit? Postavljanje prioriteta može pomoći u usmeravanju odluka.


Konsultacija sa stručnjacima


Razgovarajte sa agentima za nekretnine, advokatima ili finansijskim savetnicima. Dobijanje stručnog mišljenja može pružiti objektivniji pogled na situaciju.


Proaktivno planiranje


Razvijte plan kupovine koji sadrži realne ciljeve i očekivanja. Postavite budžet, istražite alternative i budite spremni na različite scenarije.

 

Dijaspora kupovina nekretnina plac

 


Dajte sebi vremena


Ne žurite sa donošenjem odluke! Važno je dati sebi dovoljno vremena da razmislite o svim aspektima, pre nego što donesete konačnu odluku.


Refleksija i pregovaranje


Preispitajte svoje odluke. Razgovarajte sa bliskim prijateljima ili porodicom o svojim planovima. Ponekad razgovor sa spoljnim osobama može pružiti novu perspektivu.

Balansiranje emocija i realnosti zahteva svesnost o njihovom uticaju i aktivno preduzimanje koraka kako bi se obezbedila ispravna odluka. Ključ je u kombinovanju emocionalnih želja sa realnim očekivanjima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat.


Vrh obrasca


Kulturna i društvena veza


Kupovina nekretnine može biti način da se očuva veza sa zajednicom, lokalnom kulturom, prijateljima i porodicom koji žive u tom mestu.

Ovi razlozi često idu ruku pod ruku, a njihova kombinacija može motivisati ljude iz dijaspore da investiraju u nekretnine u svom rodnom mestu ili regiji.

Dijaspora često pokazuje interesovanje za nekoliko tipova nekretnina u Novom Sadu i Vojvodini:


Stanovi u urbanim delovima


Stanovi u centralnim ili urbanim delovima Novog Sada, privlače pažnju dijaspore zbog blizine gradskih sadržaja, univerziteta, poslovnih zona i kulturnih dešavanja.


Kuće ili vikendice za odmor


Dijaspora često traži kuće ili vikendice u ruralnim delovima Vojvodine za odmor ili kao mesto za beg od gradske gužve. Ove nekretnine pružaju mir i tišinu, omogućavajući odmor u prirodi.


Porodične kuće za trajni boravak


Za one koji razmatraju povratak ili trajni boravak, porodične kuće sa dvorištem u mirnijim delovima Novog Sada ili manjim mestima u Vojvodini mogu biti itekako atraktivne.

 

Dijaspora kupovina nekretnina poslovni prostor

 


Nekretnine kao investicija


Dijaspora takođe može biti zainteresovana za nekretnine kao investiciju. To mogu biti stanovi ili komercijalni prostori koji imaju potencijal za iznajmljivanje ili prodaju u budućnosti.


Restaurirane ili tradicionalne kuće


Restaurirane tradicionalne kuće ili vile, posebno one koje su deo kulturne baštine ili imaju autentičan šarm, mogu biti atraktivne za one koji traže nešto sa karakterom i istorijskim značajem.

Tradicionalne vojvođanske (i čuvene "švapske" kuće) imaju poseban šarm i često su izuzetno privlačne dijaspori!

Evo zašto su ove vrste nekretnina interesantne našoj dijaspori:


Istorijska i kulturna vrednost


Vojvođanske kuće često su deo bogate istorije i kulturne baštine. Dijaspora često ceni autentičnost ovih kuća kao deo tradicionalne arhitekture i nasleđa regije.


Specifičan dizajn i arhitektura


Karakteristični stilovi, poput švapskih kuća sa drvenim gredama, visokim plafonima i prostranim dvorištima ili vojvođanskih kuća sa tipičnim elementima poput tremova i tradicionalnih fasada, privlače pažnju zbog svog jedinstvenog izgleda.


Potencijal za restauraciju


Mnoge od ovih kuća zahtevaju restauraciju, što može biti izazov, ali i prilika za dijasporu koja želi da uloži u očuvanje ovih jedinstvenih domova.

 

Dijaspora kupovina nekretnina stan

 


Mogućnosti za odmor i povremeni boravak


Ove kuće često nude prostrane dvorišne prostore, voćnjake ili bašte, što ih čini idealnim mestom za odmor ili povremeni boravak u prirodi.


Investicioni potencijal


Restaurirane tradicionalne vojvođanske ili švapske kuće imaju potencijal da postanu atraktivne nekretnine za iznajmljivanje, posebno kao smeštaj za turiste koji traže autentično iskustvo.

Ove vrste nekretnina često nose sentimentalnu vrednost i mogu imati visok potencijal kao investicija, budući da privlače interesovanje zbog svog jedinstvenog stila i istorijske vrednosti.

Čardaci su karakteristični za Vojvodinu i oni imaju posebnu privlačnost za dijasporu:

Čardaci su tradicionalni skladišni prostori, obično građeni od drveta, karakteristični su za vojvođanske predele. Dijaspora može biti zainteresovana za očuvanje i restauraciju čardaka (ambara), videći ih kao potencijalne prostorije za umetničke galerije, muzeje ili čak kao privatne rezidencije.

Čardaci imaju svoju specifičnu istorijsku i kulturnu vrednost u Vojvodini. Njihova jedinstvena arhitektura i namena pružaju priliku da se očuva lokalno nasleđe, ali i da se iskoristi njihov potencijal kao atraktivne nekretnine za različite svrhe, od turizma do kulturnog nasleđa.

Salaši su definitivno jedinstveni i atraktivni za ljude iz dijaspore koji su povezani sa Vojvodinom!

Evo zašto su salaši često visoko na listi interesovanja:


Ruralni ambijent


Salaši nude autentičan ruralni doživljaj sa prostranim dvorištima, voćnjacima ili poljoprivrednim zemljištem. Ovo može biti privlačno za dijasporu koja želi da pobegne od gradske gužve i provede vreme u prirodi.

Porodični domovi

Salaši često imaju velike porodične kuće sa više soba, idealne za višečlane porodice ili za okupljanje rodbine tokom poseta.

 

Dijaspora kupovina nekretnina vikendica

 


Potencijal za različite svrhe


Salaši pružaju mogućnosti za različite aktivnosti od voćarstva i poljoprivrede do razvoja turističkih objekata. Ovo može biti atraktivno za dijasporu koja razmišlja o investicijama ili pokretanju poslova u Vojvodini.


Kulturno nasleđe


Salaši su deo kulturnog nasleđa Vojvodine. Očuvanje ovih imanja često se vidi kao način očuvanja tradicije i identiteta, što je privlačno za ljude iz dijaspore koji žele održati vezu sa korenima.


Potencijal za iznajmljivanje ili poslovne poduhvate


Salaši imaju potencijal za iznajmljivanje kao turistički smeštaj ili za organizaciju različitih događaja, poput venčanja, team buildinga ili radionica.

Salaši su simbol tradicionalnog života u Vojvodini i često privlače dijasporu svojom specifičnom atmosferom i mogućnostima koje pružaju. Ova vrsta nekretnina često nosi sentimentalnu i praktičnu vrednost za ljude iz dijaspore.

Interesovanje dijaspore za određene tipove nekretnina može varirati u zavisnosti od individualnih potreba, ciljeva i preferencija. Međutim, ovi opšti tipovi često privlače pažnju zbog svojih specifičnih karakteristika i mogućnosti koje nude.

Vreme slava, božićnih i novogodišnjih praznika, često je period kada ljudi iz dijaspore posećuju svoj rodni kraj i tada često razmatraju i odlučuju se za kupovinu nekretnina!

Postoji nekoliko razloga zašto ovo vreme može biti ključno za donošenje odluka o nekretninama:


Emotivna povezanost


Ovi praznici su vreme kada ljudi osećaju snažnu emotivnu povezanost sa svojim korenima, porodicom i tradicijom. Ova emotivna atmosfera može podstaći želju da se uloži u nekretnine u mestu porekla.


Praznično okruženje


Vreme praznika često je ispunjeno druženjima, okupljanjima sa porodicom i prijateljima. Tokom ovih susreta, razgovori o nekretninama ili potencijalnim investicijama mogu postati učestaliji.


Praktični uvid u tržište


Poseta tokom praznika omogućava direktno iskustvo života u mestu porekla tokom posebnih perioda. Ovo može pružiti praktični uvid u potrebe, dinamiku i mogućnosti tržišta nekretnina.

Planiranje budućnosti

Vreme praznika često podstiče ljude da razmišljaju o budućnosti i dugoročnim planovima. Kupovina nekretnine u mestu porekla, može postati deo tih planova.

Zbog emotivnog i tradicionalnog značaja ovih praznika, ljudi iz dijaspore često koriste ovo vreme za razmišljanje o investicijama ili kupovini nekretnina u svom rodnom kraju, posebno u Novom Sadu i okolini, ali i u drugim delovima Vojvodine.

Agencija Solis Neretnine iz Novog Sada uspešno posluje duže od 30 godina, a iskusni licencirani agenti naše agencije, mogu našim ljudima iz dijaspore pomoći u odabiru nekretnine. Verujemo da mnogi od vas koji žive i rade u inostranstvu, ima žarku želju za povratkom u domovinu i svoje rodno mesto, bio to Novi Sad ili bilo oje drugo mesto u Vojvodini.

Dobrodošli kući i Dobrodošli u Solis Nekretnine!!!

fotografije: Solis Nekretnine ; Pixabay

 

Komentari

Komentar

Dana 20/Dec/2023

Sve ste mogućnosti pokrili, svaka čast!


Komentar

Sanja 20/Dec/2023

ne znam šta agenti Solisa misle, ali mislim da je sve više onih koji žele da kupe nekretnine u Srb, ali ne da stoje do penzije, nego bas bukvalno da dolaze non stop. Tu je i aerodrom, a mislim da od korone više ništa nije isto pa se ljudi i iz inostranstva vraćaju...


Napišite komentar