SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Ponuda garaža u Novom Sadu
SOLIS-NEKRETNINE 28-Jun-18 9304 1

Ponuda garaža u Novom Sadu


Reč garaža potiče od francuske reči „garage“, a ovo je i zvanična definicija: Garaža je zatvoreno spremište za motorna vozila


Garaže Novi Sad
 

Ovaj tip nekretnine se prema osnovnoj funkciji može klasifikovati na:
 

  • kućne,
  • zasebne zidane garaže,
  • garaže u sklopu stambenih i poslovnih zgrada,
  • javne i
  • montažne garaže.


Za razliku od natkrivenih ili otkrivenih parkirališta, garaža se razlikuje po tome, zato što je građevina zatvorenog tipa.

Kada se govori garaže u Novom Sadu koje su u privatnom vlasništvu i ako izuzmemo garaže koje su u sklopu kuća koje su u privatnom vlasništvu, one su smeštene u dvorištima stambenih zgrada ili to mogu biti podzemne garaže, koje su smeštene u suterenu novih stambenih zgrada, koje se grade u gradu. 


Tipovi garaža u Novom Sadu


Jedan tip garaža može biti oslonjen na stambeno stanovanje ili su te garaže vezane za stambene zgrade, ako izuzmemo privatne kuće, dvorišta koje poseduju svoje garaže i ako izuzmemo uopšte privatno vlasništvo, a to znači ako vlasnik kuće poseduje garažu u svom dvorištu. Ovaj tip garaža je direktno vezan za stanovanje ljudi u stambenim zgradama. 


Zidane garaže


Jedan od mogućih tipova garaža o kojima govorimo su zidane garaže u dvorištu stambenog objekta. Znači da imamo stambenu zgradu u ulici kao glavni objekat i pomoćni objekat u dnu dvorišta. To su uglavnom zidane garaže ili je to zaseban objekat u koji je smešteno i nekoliko garaža. 


Garaže dvorište
 


Podzemne garaže


Kada su stambene zgrade u pitanju, sledeći tip garaža o kojima pišemo su podzemne garaže, koje su nastale tako što je investitor ispod celog objekta iskopao kompletnu površinu parcele i u toj donjoj etaži izgradio garaže. U tom donjem garažnom prostoru, isti prostor može biti podeljen tako, što su ozidane zasebne garaže sa svojim vratima ili je to često veliki garažni prostor, gde su samo obeležena garažna mesta, a u suštini je sve otvoren prostor. 


Garaža u zgradi
 


Struktura garaža


Garaže u stambenim objektima ili zidanim u dnu dvorišta stambenih zgrada u Novom Sadu, uglavnom poseduju struju, a u pojedinim slučajevima imaju i vodovodne instalacije, što znači imaju mogućnost korišćenja vode. Puno toga zavisi i od samih stanara, koji imaju mogućnost naknadnog kvalitetnijeg uređenja garaže bilo kog tipa, počevši od krečenja i svih ostalih detalja, a sve naravno zavisi i od kreativnosti vlasnika i naravno njegovih finansijskih mogućnosti.


Klasične garaže


Klasične garaže u Novom Sadu poseduju veličinu u rasponu od 15 do 20 kvadrata i imaju neophodnu širinu od tri metra, imaju omogućen strujni priključak i poseduju klasična garažna vrata, koja se ručno otvaraju i u unutrašnjosti imaju betonsku podlogu. 


Garaža


Luksuzne garaže


Luksuzne garaže u Novom Sadu su uglavnom vezane uz luksuznu zgradu sa isto tako luksuzno opremljenim stanovima i mogu posedovati i do 30 kvadrata. Ove garaže poseduju približno istu veličinu, imaju strujni priključak, mogućnost korišćenja vode, rolo vrata sa otvaranjem na daljinski uređaj. Podloga je izlivena od posebnih betona ili su plastificirani, što znači da luksuzne zgrade, poseduju kvalitetnije tipove podova. Ovaj tip garaža poseduje i kvalitetnu ventilaciju, rasvetu koja ima mogućnost paljenja na pokret, kada vozilo ulazi u garažni prostor.


Lux garaže


Garaže u luksuznim vilama


Luksuzne vile u Novom Sadu, smatramo manjim zgradama, koje predviđenim projektom, poseduju samo nekoliko stanova (najviše tri ili četiri). Ove luksuzne vile poseduju onoliko garaža, koliko imaju i stambenih jedinica. Garaže u ovim vilama imaju omugućen direktan ulaz motornog vozila sa ulice u garažu, a iz garaže je mogućen direktan ulaz u zgradu, a to znači i ka stambenoj jedinici, bez potrebe prolaska kroz dvorište prilikom izlaska iz auta. Ova mogućnost štiti vlasnike automobila u slučaju loših vremenskih prilika.


Luksuzne garaže
 

Urbanisti su u novije vreme u obavezi da uz svaku stambenu jedinicu, obezbede i po jedno parking mesto. Zavisno od projekta za svaku stambenu jedinicu ne mora biti obezbeđena garaža, ali kao što smo rekli parking mesto je obavezno. Broj garaža najčešće zavisi od samih  investitora i arhitekata, koji projektuju stambeni objekat. Ukoliko postoji veći broj stanova nego što ima garaža, obavezno je plaćanje na ime naknade, zato što svaki stan nema garažu.

Ponuda garaža u Novom Sadu, vezana je uglavnom uz novije zidane stambene objekte i u naseljima kao što su Grbavica ili Nova Detelinara. U svakoj zgradi koja je građena u ovim naseljima i koja ima svoje pripadajuće dvorište, građene su i garaže za potrebe svih stanara. Prisutan je veći broj garaža u ova dva naselja, nego što ih ima recimo u centru Novog Sada. Urbanisti su prepoznali problem parkiranja motornih vozila u Novom Sadu, a i sam zakon propisuje da svaki investitor koji gradi zgradu, mora obezbediti parking mesto za sve stanare.


Veličina garaža u Novom Sadu


Garaže u Novom Sadu kao prvo imaju veliki raspon u veličini što se kvadrature tiče, tako da imamo garaže veličine 10 do 12 kvadrata, pa i one koje poseduju komotnih 30 kvadrata. Najrasprostranjenije garaže u našem gradu, imaju između 15 i 20 kvadrata i njih ima najviše u Novom Sadu. One garaže, koje poseduju 10 do 12 kvadrata, sada su praktično neupotrebljive, zbog veličine modernijih tipova automobila. 
Velike garaže od 30 kvadrata, najčešće su planirane za dva parking mesta, što znači da u takvu garažu možete parkirati dva automobila.

Ova veličina garaža obično ide uz izgrađene stanove većih kvadratura.

Jedan od komfora stanovanja je i mogućnost takozvane suve veze, između garažnog i stambenog prostora.

U poslednje vreme arhitekte projektom rešavaju da vozilo mora proći rampu pre garažnog prostora zgrade u suterenu ili u podzemnom delu, a po izlasku iz vozila, vozaču je omogućeno da direktno iz garaže, uđe u samu zgradu i to se naziva „suva veza“.

Ovaj način rešenja je izuzetno atraktivan i veoma praktičan, jer stanari ne moraju od garaže u dnu dvorišta prolaziti dvorištem da bi ušli u zgradu, što je izuzetno nepraktično za vreme lošijih vremenskih uslova, kada ima vetra, kiše ili snega za vreme hladnih zimskih dana.


Garaže iz kojih se dirketno ulazi u zgradu


Zahtevi klijenata za garažnim mestom


Centar Novog Sada je u poslednje vreme postao izuzetno problematičan u vezi parkiranja motornih vozila. Pojavio se manjak parking mesta u ovom delu grada, tako da klijenti koji sebi mogu priuštiti kupovinu stana od stotinak kvadarata i više u centru Novog Sada, zahtevaju i obezbeđenu garažu za svoj automobil. Zbog nedostatka parking mesta, izuzetno je velika potražnja za garažama u centru grada, ali i u široj regiji centra. Dodatni je problem što je ponuda u prodaji garaža u centru Novog Sada, izuzetno mala. 


Ponuda garaža


Rekli smo da je ponuda garaža u centru Novog Sada i široj okolini izuzetno mala, ali je zato ponuda garaža na lokacijama Nova Detelinara, Grbavica i Novo Naselje, pa sada i Podbara izuzetno dobra, čak i velika. Moramo reći, kako je izuzetno mala prodaja garaža u slobodnoj prodaji van stambenih zgrada i van objekata u kojima su klijenti kupili stanove. Ređe se dešava da kupac stana živi na jednoj lokaciji, a da je kupio garažu na sasvim drugoj adresi. 


Raspon cena garaža u Novom Sadu


Raspon cena za garaže u Novom Sadu je raznolik i kreće se od 400 do 450 Eura. Pojedine garaže u Novom Sadu dostižu cenu čak i 1000 Eura po kvadratu. Poznata je informacija da što je garaža sa lokacijom bliža centru Novog Sada to je i cena kvadrata za takvu garažu, znatno veća. Ovde do velikog izražaja na cenu, dolazi čisto ekonomski faktor ponude i potražnje, jer je mnogo veća potražnja za garaže, nego što je njihova ponuda.


Bezbednost garaže


Sve veći broj garaža poseduje ulazne (silazne) i izlazne rampe, ali su predviđenim projektima, pojedini prilazi urađeni poprilično nekvalitetno. Jedino što klijente zanima to je bezbedan prilaz garaži njihovim automobilom. Jer je ako je sama garaža kvalitetno izgrađena, isto to mora da važi i za sve elemente prilaza automobila toj garaži.

Ponekad se pojavi problem, ako se garaža nalazi u suterenskom ili podrumskom delu stambenog objekta da je sam spust problematičan iz više razloga, kao i ulazna ili izlazna rampa. Neki od klijenata znajući za ovakve pojedine probleme prilaza garaži sa automobilom, zahtevaju da prilaz garaži bude apsolutno jednostavan i bez ikakvih prepreka. 


U sadašnjem vremenu potreba za garažama u Novom Sadu sve veća


U nekom proteklom vremenu, garaža se smatrala luksuzom i ne preko potrebnom nekretninom. Međutim u sadašnjem vremenu, kada cene stanova rastu, trend je takav da kako raste potreba za kupovinom stanova, tako ujedno raste i potreba za kupovinom garaža. Smatra se da su garaže u novijem vremenu, izuzetno tražena nekretnina.


Validnost dokumentacije garaža u Novom Sadu


Garaže su nekretnina iste važnosti, kao bilo koji drugi tip nekretnine, što se tiče prodaje nepokretnosti i samog kupoprodajnog ugovora i upisa garaža kao nekretnine u katastar. One su sastavni deo svih projekata kao i stanovi, tako da dokumentacija stanova, prati dokumentaciju garaža, a u velikoj meri su garaže uknjižene nekretnine. Ranije su pojedini pravili takozvane priručne, ponekad i metalne garaže u dvorištima zgrada, kako je ko znao i umeo i takve garaže dokumetacijski mogu biti problematične.

Zbog toga pre kupovine treba zaista detaljno proveriti ispravnost dokumentacije takve garaže, pre nego se odlučite da je kupite. Takve garaže koje su postavljene na nekoj zajedničkoj površini, mogu a ne moraju biti legalizovane i onda je pitanje da li će neke od njih biti čak i srušene. Sve moguće odluke u vezi problematičnih garaža, zavise od odluka koju donosi grad Novi Sad. Važna informacija za potencijalne kupce garaža je i to da se u ovom trenutku ne mogu prometovati (prodavati i kupovati), garaže pa i sve druge nekretnine, ako nisu zvanično legalizovane. 


Katastar Novi Sad


Koja dokumentacija je potrebna prilikom kupovine garaže


Prilikom prodaje i kupovine garaža, potrebna je apsolutno ista dokumentacija, kao ona koja je potrebna i prilikom prodaje i kupovine stanova, kuća i lokala. Na početku je uvek potreban list nepokretnosti i njega je jednostavno uzeti u katastru u Novom Sadu i nakon sve pripremljene dokumentacije i pripremljenog kupoprodajnog ugovora, isti overiti kod notara. Garaža nije ništa manje važna nekretnina da se njoj priđe na manje kvalitetan način, kao što se prilazi i svakoj drugoj nekretnini. 

Što se poreza na prenos vlasništva tiče, stopa poreza je prilikom kupovine garaža potpuno ista kao i kod kupovine svih drugih nekretnina i prati poresku stopu svih ostalih tipova nekretnina. Oslobođenje od plaćanja poreza na prvu nekretninu ne važi kod kupovine garaža, jer to važi samo pri kupovini stanova. Subvencija na stanove je 10 posto i tu postoji povrat pdv-a, a inače je za garaže kao i sve ostale nekretnine, stopa poreza pri kupovini nekretnine je 20 posto. 


Iskustva u prodaji i kupovini garaža


Kada su u pitanju javne garaže, takvih garaža nema puno u Novom Sadu  postoji samo jedna ili eventualno dve. U sklopu Auto Moto Saveza Srbije na Bulevaru Oslobođenja, postoji garaža i tamo bi moglo da se prometuje, a to znači i kupi garažno mesto. To je zajednički garažni prostor na dve ili tri etaže i tu je kupovina garaže ili garažnog prostora moguća.

Pojedini vlasnici kada planiraju kupiti garažu, ponekad prave i kompromis. Tako se često dešava da kupe garažu koja nije u njihovoj zgradi, a i nije čak ni blizu njihovog mesta stanovanja, a sve zbog toga da bi rešili na neki način, kvalitetnu mogućnost parkiranja svog automobila. Razlog za ovakva dešavanja je sve veći problem parkiranja automobila u Novom Sadu

Retko se dešava da vlasnik koji poseduje stan i garažu, prvo zasebno proda garažu pa posle stan. Iako je velika potražnja za kupovinom garaža, koje se u startu mogu brzo prodati, prodavci se ne odlučuju za njihovu zasebnu prodaju. Stan se može sporije prodati, ako prodavac u kompletnoj ponudi, osim stana nema i garažu. Stan se lakše može prodati, ako prodavac osim stana koji prodaje u ponudi za prodaju ima i garažu. Garaže koje su u privatnom vlasništvu u sklopu dvorišta privatnih kuća se ne prodaju. 


Garaža
 

Agenti nemaju neka posebna iskustva u prodaji garaža u Novom Sadu, jer garaže nisu inače zasebno u prodaji mimo stanova. Tako da nema nekih posebnih iskustava, niti je bilo nekih posebnih specifičnosti u prodaji garaža od strane licenciranih agenata. Jedino se može pričati o garažama, koje su građene 60-tih i 70-tih godina i koje imaju do 12 kvadrata i u njih je sada jako teško parkirati automobile novije proizvodnje, pre svega zbog njihovih gabarita.

Takve garaže se u sadašnjem vremenu često koriste kao skladištni prostori za odlaganje nepotrebnih stvari. Pojedini kupci su spremni investirati nekoliko hiljada eura u takve garaže koje su u blizini njihovog stana, a u sklopu koga nemaju podrum ili neku sličnu ostavu.

U novijim zgradama se dešavalo da se garaže preimenuju i koriste u druge svrhe, naročito onda kada investitori nisu uspeli neke od garaža prodati.To se dešavalo često na parcelama na kojima je bila dozvoljena gradnja glavnog objekta, koji je bio zamišljen kao stambeni prostor i pomoćni objekat, koji je bio zamišljen kao garažni prostor.

Kada je u određenom vremenu bila velika potražnja za garsonjerama, investitori su preimenovali garaže u stan i od tada zvanično koristili i prodavali taj prostor kao stambeni. Čak postoji mogućnost da pojednci kao vlasnici garaža, preimenuju korišćenje garaža u neki drugi vid korišćenja, ali je za to potrebno pribaviti i zvaničnu dokumentaciju.

Komentari

Komentar

Mirko 27/Aug/2020

Na nekim lokacijama nije moguće pronaći garažu zbog potražnje koja je prevelika...


Napišite komentar