SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Kakvo je trenutno stanje na tržištu nekretnina u Novom Sadu
SOLIS-NEKRETNINE 27-May-23 473 1

Kakvo je trenutno stanje na tržištu nekretnina u Novom SaduTrenutna situacija na tržištu nekretnina u Novom Sadu svakako interesuje pojedince koji žele da prodaju ili kupe nekretninu u našem gradu. Pokušaćemo u tekstu koji sledi i to pre svega relevantnim informacijama da pružimo uvid u trenutno stanje izuzetno zanimljivog, aktivnog pa i atraktivnog tržišta nekretnina u Novom Sadu.

Drugi grad po veličini u Srbiji upravo je Novi Sad, a smatra se i jednim od najvažnijih kulturnih i naravno ekonomskih centara Srbije. Novi Sad se nalazi na severu naše zemlje i predstavlja izuzetno privlačnu destinaciju za turiste, ali i brojne investitore. Trenutna situacija na tržištu nekretnina ovog prelepog grada zavisi od brojnih faktora i to ne samo u našoj sredini, već i tržištima nekretnina u celom svetu.


Novi Sad se smatra izuzetno atraktivnim tržištem nekretnina u Srbiji!


Kao i na svim tržištima nekretnina u Srbiji i svetu i Novosadsko tržište direktno zavisi od brojnih faktora. Zna se kako demografski trendovi, kamatne stope, ekonomska situacija, kao i kretanje na tržištu rada, značajno utiču na formiranje cene kvadrata svih nekretnina, a naročito novoizgrađenih stanova. Cena kvadrata nekretnina u Novom Sadu zavisi i od stanja u kome se nalazi nekretnina, zatim veličine i starosti nekretnine i ponekad i najvažnije stavke, a to je lokacija na kojoj se nekretnina nalazi.

 

Stan u Novom Sadu

 

Ako redovno pratite kretanje cena kvadrata nekretnina u Novom Sadu, onda ste upoznati kako poslednjih nekoliko godina cena kvadrata u našem gradu ima konstantan rast. Porast cena se pre svega odnosi na stanove, ali je rast cena primetan i kod drugih tipova nekretnina kao što su poslovni prostori.

Mišljenje je kako na rast cena utiče nedovoljan broj ponuđenih stanova izuzetno velikom broju zainteresovanih kupaca. Jasno je kako je i u svetu nekretnina uvek važna ponuda i potražnja i ako ima više zainteresovanih kupaca, a broj ponuđenih nekretnina na prodaju nije dovoljan da podmiri tržište, onda cena kvadrata po nekim pravilima trgovine ide na gore.


Novosadsko tržište nekretnina zavisi od brojnih faktora!


Zna se kako je situacija sa pandemijom Corona virusa uticala na brojne sektore ekonomije, ali je veoma zanimljivo da na tržište nekretnina Novog Sada nije imalo značajnije negativne efekte. U sadašnje vreme modernih tehnologija, snažnog razvoja kao i sve većeg broja korisnika interneta, tržište nekretnina sve češće funkcioniše onlajn.

 

Stan u Novom Sadu

 

U poslednjih nekoliko godina tržište nekretnina Novog Sada ima konstantan rast, a očekivanja su da će se taj rast nastaviti i u narednom periodu. Novi Sad jeste jedan od najvećih gradova u Srbiji, ali je izvesno kako je ovaj grad i jedan od napoželjinijih gradova za život u našoj zemlji.

Velika potražnja stanova od strane velikog broja zainteresovanih kupaca, utiče na uvećanje cena nekretnina. Evidentno je kako je Novi Sad jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima veći priliv stanovnika za razliku od drugih gradova u kojima se broj stanovnika svakim danom smanjuje. U Novi Sad dolaze i kupuju stanove ljudi iz drugih gradova u Srbiji, ali i oni koji žive u inostranstvu.

Pandemija Corona virusa negativno je uticala na brojne sektore ekonomije ali ne i na funkcionisanje tržišta nekretnina u Novom Sadu!

Proces prodaje i kupovine nekretnina u sadašnje vreme, može se obaviti i bez prisustva klijenata i to je razlog što tržište nekretnina Novog Sada sve češće funkcioniše onlajn. Značajnom rastu potražnje nekretnina u Novom Sadu doprinosi i to što je grad poznat po izuzetnoj bogatoj kulturnoj baštini, istoriji, svom geografskom položaju, privlačnoj poslovnoj klimi, a grad je poznat i po brojnim fakultetima pa nije čudno što Novi Sad nazivaju univerzitetskim gradom. Sve ove informacije značajno utiču na porast potražnje za nekretninama u Novom Sadu.

Novi Sad se nalazi između dva velika grada Beograda i Budimpešte i upravo njegov geografski položaj utiče na odličnu povezanost poslovnih ljudi. Pozitivan faktor koji utiče na porast cene kvadrata u Novom Sadu je i odlična povezanost ovog Vojvođanskog grada sa svim delovima Srbije, ali i inostranstva.  

Deo grada koji je posebno interesantan kupcima je centar Novog Sada i za to ima nekoliko razloga. U samom centru i bližoj okolini posluje veliki broj kafića i klubova koji privlače pre svega mlađu populaciju. Treba navesti kako centar poseduje i veliki broj prodavnica, restorana, hotela, motela, hostela, prenoćišta, pijacu, ali ipak izdavajamo veliki broj zanimljivih mesta za provod mladih ljudi.


Tržište nekretnina u Novom Sadu sve češće funkcioniše onlajn!


Upravo ove informacije ukazuju na to zbog čega nekretnine u centru Novog Sada imaju visoke, a ponekad i astronomski visoke cene. Zbog toga određeni broj klijenata traži nekretnine u onim delovima Novog Sada, koje poseduju povoljniju cenu.

U neko prošlo vreme, najvažnija stavka kod potražnje nekretnine od strane potencijalnih kupaca, bila je lokacija na kojoj se nekretnina nalazi. Međutim i taj način razmišljanja se kod potencijalnih kupaca promenio pa je interesantno da kod klijenata atraktivna ili da kažemo popularna lokacija u centru grada ili duž bulevara nije više prioritet. To znači da je za klijenta top lokacija ona koja njegovoj porodici i njemu najviše odgovara za svakodnevni život ili poslovanje pa makar to bila lokacija na ivici grada pa i ona u njenoj bližoj okolini.

 

Soba u Novom Sadu

 

Naveli smo kako pojedini kupci potražuju nekretnine koje poseduju povoljniju cenu kvadrata i koje se nalaze u drugim delovima Novog Sada i iako ti delovi grada nisu blizu centra pojedinim klijentima su te lokacije atraktivne. Posebno atraktivne lokacije za mnoge kupce su Nova Detelinara i Limani, a poznato je da Limani poseduju starije nekretnine, ali u poslednje vreme ipak poseduju novoizgrađene nekretnine, dok se zna da je Nova Detelinara jedno novo i moderno naselje.


Cene nekretnina u centru Novog Sada ponekad poseduju visoke pa i astronomske cifre!


Smatra se kako je prosečna cena nekretnina u Novom Sadu izuzetno visoka, što Novi Sad izdvaja kao jedan od najskupljih gradova u Srbiji. Kamatne stope na stambene kredite do pre izvesnog vremena, bile su izuzetno niske i upravo su one uticale na povećanju tražnju stanova.

Na visinu kamatnih stopa sigurno će uticati i kriza nekih banaka u svetu, mada su pretpostavke da se 2008. godina i kriza sa nekretninama ne može ponoviti i barem ne u tom obimu. Mada smo već pisali kako je tržište nekretnina poprilično otporno na brojne krize, a smatra se kako tržište nekretnina u Srbiji ipak ne funkcioniše kao ono na zapadu, a naročito u Americi i da je zbog toga na neki način zaštićeno od većih turbulencija.

Na tržište nekretnine utiču brojni faktori i koji značajno utiču na odluku investitora, mada je što se tiče tržišta nekretnina u Novom Sadu situacija ipak povoljna, pre svega zbog konstantnog priliva novih stanovnika u naš grad. Smatra se kako će se povećan priliv novih stanovnika Novog Sada nastaviti i u narednom periodu, što će tržište nekretnina našeg grada i dalje održavati stabilnim.

Prosečna cena nekretnina u Novom Sadu izuzetno je visoka!

U Novom Sadu su uvek popularne i tražene manje nekretnine poput uvek traženih garsonjera, mada su u poslednje vreme traženi jednosobni i dvosobni stanovi. Pretpostavljate da su među traženijima i najskupljima stanovi u centru Novog Sada, dok su trosobni i veći stanovi nešto manje interesantni kupcima. Ako ste zainteresovani za kupovinu kuće, možemo navesti kako su najtraženije kuće u blizini centra grada, ali i one u njegovim mirnijim naseljima.

 

Stan veci u Novom Sadu

 

Na povećanu tražnju nekretnina u Novom Sadu, uticao je i veliki priliv studenata, stranaca, ali i zbog značajnog ekonomskog rasta grada. Kao i uvek značajan činilac na tržištu nekretnina je ponuda i potražnja, ali se zna da se mogu desiti i određena ograničenja što se ponude nekretnina tiče u Novom Sadu.

Ograničenje jeste primetno, ali u nekom drugom negativnom smislu i već smo naveli kako izgradnja novih stanova u našem gradu koliko god to zvučalo pomalo nestvarno ne može podmiriti znatno veću tražnju klijenata. Procene idu ka tome da će se ovaj trend nastaviti i da izgradnja novih stanova u dužem periodu neće moći podmiriti toliko veliku potražnju.

Na dodatno povećanu tražnju nekretnina u Novom Sadu uticao je i veliki priliv studenata ali i stranaca!

Nedostatak ponude novih nekretnina u Novom Sadu sigurno će uticati na dodatno povećanu cenu kvadrata nekretnina, a na cenu može uticati i cena građevinskih materijala, kao i cena usluga u građevinarstvu. Rast cena nekretnina u gradu i zemlji može biti otežan zbog eventualne promene kamatnih stopa, ali i politike centralne banke.

U nekom prošlom vremenu, otežavajuća okolnost za investitore i građevince bila je sporost u izdavanju građevinskih dozvola. Međutim gradske vlasti su u poslednje vreme preduzele značajne korake u ubrzanju ove procedure od koje svakako zavisi broj novoizgrađenih objekata.

Jedno od najdinamičnijih tržišta nekretnina u Srbiji, upravo je tržište nekretnina Novog Sada. Sve veća potražnja nekretnina u Novom Sadu navodi zašto je baš naš grad u ekspanziji gradnje. Možda i najvažnija činjenica u odluci klijenta da kupi nekretninu je kolike će biti kamatne stope na stambene kredite. Mada smo već naveli da je procenat kupljenih nekretnina na osnovu obezbeđenih stambenih kredita, značajno manji od procenta kupljenih nekretnina za gotovinu.

Nedostatak novih nekretnina značajno će uticati na povećanje cena kvadrata u Novom Sadu!

Tržište nekretnina Novog Sada već godinama ima stabilan rast uz izvesno povećanje cena u narednom periodu. Mada uvek treba biti oprezan kada procenjujemo koliko će koštati cena kvadrata nekretnina u Novom Sadu u narednom periodu, jer uvek postoji mogućnost da se tržište nekretnina u našem gradu, zemlji i svetu, može suočiti sa izazovima, ali i brojnim promenama.

 

Stan veci u Novom Sadu

 

Novi Sad je u poslednje vreme postao izuzetno privlačna destinacija ne samo za domaće, već i inostrane investitore, a posebno u oblasti nekretnina. Sa sve brojnim startapovima koji se pokreću u gradu, kao i sa evidentno sve većom potražnjom za poslovnim i kancelarijskim prostorima, Novi Sad je postao prepoznatljiv centar za razvoj tehnologije, posebno IT industrije.

Osim pomenutih prirednih grana u Novi Sad pristiže i boravi sve veći broj domaćih, a naročito inostranih turista. Turizam našeg grada je u velikom usponu, što znači da je sve veća potražnja za smeštaj turista pa mnogi privrednici pa i pojedinci razmišljaju o pokretanju novog biznisa, kupovina nekretnine koja bi se koristila za smeštaj turista. Jasno je kako ovakve aktivnosti mogu dovesti do povećanja turističkih kapaciteta, ali i do još veće prodaje nekretnina u gradu.


Novi Sad je postao privlačna destinacija za domaće ali i strane investitore!


I sigurno vas interesuje kolika je cena kvadrata po kojima se prodaju nekretnine u poslednje vreme. Prema dostupnim podacima prosečna cena kvadrata nekretnina u našem gradu iznosi 2300 Eura. Neka početna cena kvadrata nekretnina u Novom Sadu je 1300 Eura, dok se cene kvadrata u gradu kreću čak i oko 3000 Eura, mada smo saznali da je na Grbavici cena kvadrata stanova dostigla neverovatnih 4000 Eura.

Zanimljiva je informacija da raspon cena kuća u Novom Sadu i bližoj okolini poprilično varira i da su cene kuća veoma visoke, tako da se veoma retko mogu pronaći kuće ispod 150.000 Eura, ali ima kuća koje se prodaju po 500.000 Eura pa i više.

Nedavno ste došli u Novi Sad ili tek planirate svoj dolazak, a odlučili ste da živite u našem gradu i zainteresovani ste da kupite nekretninu, preporučujemo vam da odmah pozovete agenciju Solis Nekretnine iz Novog Sada. Iskusni i licencirani agenti naše agencije sa zadovoljstvom će vas dočekati, saslušati vaše ideje i planove i pomoći vam u verovatno najznačajnijoj odluci u životu, a to je da u Novom Sadu obezbedite krov nad glavom vašoj porodici i vama.

fotografije: Solis Nekretnine

Komentari

Komentar

Ana 04/Jun/2023

Skoro mi je vaša agencija Solis pomogla da se snađem u moru ponuda i kupim svoj poslovni prostor, uvekrila sam se da poznajete tržište jako dobro!


Napišite komentar