SOLIS - TO JE IME ZA VAŠ DOM!

Solis nekretnine neprekidno u funkciji zadovoljnih klijenata
SOLIS-NEKRETNINE 25-Mar-20 1049 0

Solis nekretnine neprekidno u funkciji zadovoljnih klijenata


Agencija „Solis“ nekretnine iz Novog Sada, prisutna je na tržištu nekretnina neprekidno već skoro 30 godina i možemo sa sigurnošću reći da je pionir u ovom poslu. Agencija koja je na tržištu nekretnina Novog Sada ali i šire regije uspostavljala, ali i dalje uspostavlja određene standarde.

Odlučili smo se za razgovor sa izvršnim direktorom agencije „Solis“ nekretnine gospodinom Draganom Rabatićem, jer smo želeli saznati kako agencija posluje u trenucima kriza i ove krize uslovljene Korona virusom!

Solis nekretnine su kako nam je rekao gospodin Dragan Rabatić, iznedrile veliki broj iskusnih agenata koji se bave prodajom nekretnina i koji su i danas u ovom poslu. Solisova škola je prepoznatljiva i prisutna na tržištu nekretnina dugi niz godina, a sama agencija je okosnica ovog posla u Srbiji. Agencija koja je od prvih dana poslovanja pa sve do današnjih dana imala uzlaznu putanju i razvoj, koji je svakog dana bio vidljiv po svim segmentima i pre svega vidljivim po velikom broju zadovoljnih klijenata.


Agencija „Solis“ nekretnine je prisutna na tržištu nekretnina skoro 30 godina!!!


Kroz poslovanje Solisa prošao je i veliki broj saradnika koji se isprobao u ovom poslu, a značajno je što je veliki broj njih i dalje aktivan u poslu prodaje nekretnina i to je najbolji pokazatelj da su Solis nekretnine na dobrom putu. U agenciji je trenutno u sektoru prodaje, angažovano 27 agenata.

Funkcionisanje agencije u trenucima svetske ekonomske krize 2008. godine je po mišljenju gospodina Rabatića prošlo u prilagođavanju tržištu. Tada se desio zastoj i bilo je potrebno jedno vreme da se učesnici na tržištu nekretnina konsoliduju i pre svega edukuju. Učesnici tog prilagođavanja su bile sve zainteresovane strane od samih prodavaca, kupaca i naravno njihovih posrednika. Agencija je dobro prebrodila sve izazove koje je pred sobom imala kaže Rabatić, a ujedno smatra kako su prepoznali šta je bilo problematično u tom trenutku i šta je bilo najvažnije u tim trenucima za funkcionisanje agencije.


„Solis“ je prepoznao i uspešno prebrodio sve izazove za vreme svetske ekonomske krize 2008


Na samom početku te krize, bile su visoke cene nekretnina pa je bilo potrebno edukovanje i informisanje samih vlasnika nekretnina. Vlasnicima nekretnina koje su bile predmet prodaje, rečeno je kako je nastao zastoj na tržištu i da je neophodno smanjenje cena nekretnina koje su prodavali. Vlasnik agencije „Solis“ gospodin Gordan Lemajić, kao i agenti agencije su tih trenutaka razmišljali na taj način, a tako su i delovali na zadovoljstvo svih strana u trgovini nekretninama, jer je prilagođavanjem situaciji u danima svetske ekonomske krize, prodaja nekretnina opet krenula uzlaznom linijom napominje Rabatić.

Situacija u vezi Korone virusa je sve zatekla u datom trenutku, kada su cene nekretnina bile na nekom svom istorijskom maksimumu. Zanimljivo je da Rabatić smatra kako je zastoj u prodaji nekretnina svakako mogao da se očekuje i to bez obzira na trenutnu pandemiju virusa u celom svetu, a naravno i na našim prostorima. Njegovo mišljenje je da se što se cena nekretnina u Novom Sadu i našoj regiji, došlo do nekih visina i kada u nekim segmentima ekonomske analize nisu bile baš objektivne. Isto tako Rabatić smatra da će ova ekonomska kriza koja evidentno sledi u ovoj situaciji, tržište nekretnina vratiti na jedan racionalan i zdrav nivo.


Rabatić smatra da će ova ekonomska kriza koja evidentno sledi, tržište nekretnina vratiti na jedan racionalan nivo!!!


U ovim trenucima se trenutno oseća promena situacije na tržištu nekretnina zbog dešavanja u vezi virusa, jer društvo se susreće sa potpunom nepoznanicom i većina klijenata reaguje tako da zastane i razmisli kako da se ponaša i šta da odluči u datom trenutku. Takva situacija će sigurno trajati 10 do 15 dana i to je neminovno.

Rabatić nam je u razgovoru rekao da u radu Solis nekretnina nema zastoja, jer je to organizacija koja je već dugo prisutna na tržištu nekretnina, a ostalo je i još nekih započetih poslova da se završe. „Za sada poslujemo što se radnog vremena tiče onako kako propišu državne institucije i svoj rad smo zbog toga prilagodili datoj situaciji. Solis je svojim agentima omogućio rad od kuće što je pre svega dobro za agente, a ovim sistemom rada se i sama agencija pridržava merama koje su propisane“.

Kratak je period svih ovih dešavanja da bi se moglo govoriti o bilo kakvoj promeni cena, a za očekivati je kada se sve analizira da će se ovaj prvobitni zastoj zadržati dok klijenti ne procene da li je vrednost novca u datom trenutku manja ili veća. Ako klijenti procene da je vrednost novca veća u tom trenutku će doći do određenog pada cena.


U radu Solis nekretnina nema zastoja, jer je to organizacija koja je već dugo prisutna na tržištu nekretnina!!!


Zanimljivo je razmišljanje Dragana Rabatića koji smatra da su trendovi, kada je tržište nekretnina kod nas u pitanju, povezano sa trendovima koji su aktuelni u Americi i da se ti trendovi prelivaju i na naše tržište. U Americi je 2008. godine došlo do potpunog kraha na njihovom tržištu nekretnina, jer je tržište bilo preplavljeno velikim brojem nekretnina koje nije imao ko da kupi. Na našem tržištu nekretnina u tom trenutku nije bila takva situacija i naše tržište kao malo je funkcionisalo, a život opet nije mogao da čeka. Evidentno je da ljudi moraju negde da stanuju i oni koji su tada nekretnine kupovali, svojoj porodici i sebi su obezbeđivali stambeni prostor, dok su oni koji su prodavali nekretnine, dolazili do potrebnog novca za neke druge svrhe.

Trenutno smanjena aktivnost je u stvari prilagođavanje nastaloj situaciji, a kada se ponuda i potražnja nekretnina budu „sudarile“, tada će se i tržište nekretnina opet razviti. Ovog trenutka je potražnja stopirana a ponuda je velika, a kako će cela ova situacija uticati na tržište nekretnina još se ne zna, ali se pretpostavlja da će se povećati broj ponuđenih nekretnina za prodaju. Predviđanje čak ide u smeru onih, koji nisu razmišljali da prodaju nekretninu koju poseduju, jer je izvesno da će novac dobiti na vrednosti.


Agencija Solis je svojim agentima omogućila rad od kuće!!!


Solis je kao organizacija, ali i kao jedan ozbiljan sistem koji je za naše tržište nov pa i kao revolucionaran način poslovanja, baziran na partnerskom odnosu sa zaposlenima. Na ovaj način resurse kompanije Solis kao i bazu podataka, zaposleni mogu koristiti na svom računaru kod kuće. U sadašnjem vremenu i za vreme trenutnih dešavanja oko virusa to je termin koji se naziva „rad od kuće“. Solis je ovaj sistem uveo i definisao pre nekoliko godina i sistem razvijao do današnjih dana, a razvijaće ga i dopunjavati i dalje.

Ispada da se ovim sistemom koji postoji godinama, izašlo spremno u susret trenutnom problemu i na taj način omogućilo agentima da ne moraju da dolaze u agenciju, kao i da mogu svakodnevno skoro nesmetano funkcionisati. Funkcionisanje agenata i kljenata, dodatno je olakšao moderan sistem komunikacije počevši od mobilnih telefona, grupa na socijalnim mrežama posebno Viber grupa i samog interneta uopšte. To znači da su agenti u svakodnevnom međusobnom kontaktu kao i u kontaktu sa rukovodiocima agencije putem konferencijskih veza, ali i ono što je izuzetno važno u ovoj situaciji u svakodnevnom kontaktu sa svojim klijentima. I ranije agenti nisu morali svaki dan dolaziti u prostorije agencije Solis da bi se bavili ovim poslom, ali je ovako unapred predupređen nastali problem i agencija je spremno dočekala trenutnu situaciju.

Agencija Solis primenjuje sve mere zaštite od širenja virusa, počevši od primene sredstava za dezinfekciju do redukovanog broja prisutnih agenata u kancelarijama, držanja odstojanja među zaposlenima i sve ono što je propisano merama državnih institucija. Kada je poslovanje u pitanju, osnovna je priča kako agent i dalje može raditi, a da ne mora biti prisutan u prostorijama agencije.


Sistemom „rad od kuće“ koji je agencija Solis omogućila svojim agentima, izašlo se u susret trenutnoj situaciji i problemu sa Korona Virusom!!!


Sistem koji je osmislila i sprovela agencija Solis nekretnine, prvi je na našim prostorima i na taj način se izašlo iz dotadašnjih okvira poslovanja jedne agencije koja se bavi prometovanjem nekretninama. Prepoznato je to da je svaki licencirani agent jedinka za sebe, činilac posla i gospodar kupoprodaje i da je zbog te činjenice potrebno da mu se obezbede sve dodatne mogućnosti rada.

Svaki licencirani agent jedinka je za sebe, činilac posla i gospodar kupoprodaje!!!

To što agenti ne moraju dolaziti svaki dan u agenciju, ispostavilo se kao odličan potez, jer se omogućilo da funkcionišu i van prostorija agencije. Za to je bilo dodatno potrebno i posebno planiranje vremena uz sve edukacije, koje je opet omogućila agencija Solis.

Kada se situacija kasnije stabilizuje u samoj organizaciji poslovanja agencije Solis i sistemu koji se pokazao kao dobar, neće se ništa posebno promeniti smatra Rabatić. Za jedan ovakav sistem su potrebni kvalitetni ljudi i to iskusni licencirani agenti, rekao je on.


Sistemom koji u agenciji Solis funkcioniše godinama, spremno se izašlo u susret trenutnom problemu sa Korona virusom!!!


Što se trenutne situacije tiče, klijenti agencije koji su zainteresovani da prodaju ili kupe nekretninu i dalje su aktivni bez obzira na trenutna dešavanja i oni se ne obaziru na trenutnu situaciju. Naročito na trenutnu situaciju ne reaguju klijenti koji rešavaju svoj stambeni problem, oni će svoju ideju i pre svega životnu potrebu, svakako sprovesti. Prodavci nastoje da prodaju svoju nekretninu i traže naravno nekog ko će mu u tome pomoći. U toj ideji i na kraju želji, mogu im pomoći licencirani agenti renomiranih agencija poput Solis nekretnina. Dragan Rabatić nam je u razgovoru rekao, kako je agencija sa svojim agentima uvek tu i spremna da pomogne svim klijentima koji žele da prodaju ili kupe neku nekretninu. Za sada nije primećena neka posebno veća potražnja nekog tipa nekretnina i sve funkcioniše ustaljeno.

Rabatić smatra da život u gradu ima svoje prednosti, ali i trenutne nedostatke u ovom slučaju zbog pandemije virusa. Život u gradu u ovoj situaciji povećava mogućnost zaraze i smanjuje mogućnost kretanja, dok građani koji žive u manjim mestima, selima pa i seoskim domaćinstvima, imaju veću slobodu i mogućnost kretanja. Sa druge strane mogućnost nabavke svakodnevnih potrepština je znatno lakša u samom gradu. Sve je sada relativno, ali ne znači automatski da će cene nekretnina u gradovima ići na dole, a da će porasti potražnja nekretnina u manjim sredinama. U ovim trenucima nema neke posebno velike potražnje za kućama, ali je previše rano da bi se na osnovu sadašnje situacije, mogle izvesti neke zvanične procene u tom smeru.


Na trenutnu situaciju ne reaguju klijenti koji rešavaju svoj stambeni problem!!!


U trenutno zatečenoj situaciji, cene nekretnina miruju i na istom su nivou na kome su bile pre ove situacije. Ali je pretpostavka da će nakon smirivanja ove situacije, cene nekretnina na našem tržištu lagano ići prema dole. Agenti agencije Solis izlaze na teren sa svojim klijentima, koji imaju potrebu da prodaju ili kupe nekretninu, ali se na teren izlazi pretežno sa kupcima. Prodavci koji žele prodati svoju nekretninu i dalje dozvoljavaju da potencijalni kupci dođu u obilazak njihove nekretnine, mada ima pojedinačnih slučajeva, gde prodavci ne žele trenutno da prime u svoju nekretninu zainteresovane kupce.

Agenti koji su u trenutku pokretanja novog softvera već bili zaposleni u agenciji Solis ili oni koji su naknadno došli, svakako su prepoznali u tome jedan benefit i jednu dobru prednost za njihov rad. Samo posredovanje u prodaji nekretnina, zahteva pre svega jedan veliki nivo kreativnosti pojedinca, a ako pojedinac ima kreativnost a nema slobodu u radu, onda ta prepreka ne dovodi do izražaja. Rukovodstvo agencije Solis je pre svega uvek radilo na što boljoj organizaciji sopstvenog vremena svakog agenta, ali i načinom komunikacije sa klijentima, kao i da nije ograničen sa obaveznim radnim vremenom ili boravkom u kancelariji.

Agenti agencije Solis na ovaj način mogu servisirati svog klijenta od svoje kuće i tu su u velikoj prednosti za razliku od agenata iz drugih agencija u Novom Sadu, ali i agenata iz šire regije. Svi oni koji ozbiljno razmišljaju da se bave posredovanjem nekretninama, shvatiće da je vreme izuzetno bitan faktor i da nema vremena za gubljenje čekajući neku informaciju iz kancelarije.


U trenutno zatečenoj situaciji, cene nekretnina u Novom Sadu i okolini miruju!


Agencija Solis je preduzela sve neophodne mere na zaštiti svojih agenata, ali i njihovih klijenata. Preduzete su mere dezinfekcije (svaka osoba koja uđe u agenciju mora prvo oprati ruke toplom vodom i sapunom i zatim dezinfikovati sa zaštitnim sredstvom). Kancelarije se redovno provetravaju i dezinfikuju, ukinuti su redovni sastanci svih zaposlenih u agenciji i izbegava se veće okupljanje u kancelarijama, a brojnost prisutnih u jednoj prostoriji se reguliše po preporuci sad već i naredbi nadležnih institucija. Radno vreme agencije je skraćeno i naravno prilagođeno propisanim naredbama, što znači da se ne remeti ništa što je u suprotnosti sa objavljenim zakonskim propisima.

Svi zaposleni u agenciji Solis nekretnine, raspoloženi su da pomognu svima kojima je pomoć potrebna. Stručna pomoć se pruža svim klijentima agencije koji žele da prodaju ili kupe stan, ali su zaposleni na raspolaganju i klijentima među kojima ima starijih ljudi i na usluzi ako starijoj populaciji koja živi sama, treba bilo kakva pomoć. Agenti svakodnevno kontaktiraju svoje klijente starije dobi koji žive sami ili zbog propisa ne smeju izaći iz stana ili kuće, pitaju ih da li im je nešto potrebno nabaviti i uvek su raspoloženi da im lek ili namirnice dostave na kućni prag. Agencija Solis na ovaj način želi da bude društveno odgovorna i da pored pružanja usluge posredovanje na tržištu nekretnina, pruža jedan dodatni vid kvalitetne saradnje sa klijentima i pre svega brige o onima kojima je pomoć ovih dana najpotrebnija.


Agenti agencije Solis svakodnevno kontaktiraju svoje klijente starije dobi i uvek su raspoloženi da im lek ili neophodne namirnice dostave na kućni prag!!!


Svojom organizacijom agencija Solis je omogućila klijentima koji dolaze u agenciju, posebno izdvojenu prostoriju u kojoj mogu obaviti razgovor sa svojim agentom. Sastanci se u toj prostoriji održavaju tako da u prostoriju može ući samo onoliki broj ljudi, koji je propisan naredbom državnih institucija, tog dana kada se sastanak održava. Klijentima je ta informacija od izuzetnog značaja, a najbitnije je da se prilikom ulaska i boravka u agenciji, osećaju apsolutno bezbedno.

Rabatić nam je rekao da se pre svega baziraju na zaštiti klijenata koji ne ulaze u prostor gde ima nekoliko agenata, nego ulaze u kancelariju koja je namenjena samo za njih pa se tek onda pristupa daljim aktivnostima, zbog kojih je klijent u suštini i došao. Jasno je po svim ovim informacijama da se agencija prema svojim klijentima odnosi izuzetno brižno i da se po svim ovim aktivnostima prepoznaje maksimalno profesionalan odnos prema klijentu.


Agencija Solis se inače prema svim svojim klijentima odnosi izuzetno brižno i po tome se prepoznaje ljubav prema svom poslu!!!


Rabatić nam je rekao, kako je želja svih zaposlenih da ne prestanu sa radom, dokle god je to moguće i dozvoljeno od strane državnih institucija i da će svoj rad maksimalno prilagoditi određenoj situaciji. Rad od kuće svim licenciranim agentima agencije Solis, evidentno omogućava i njihovu samoizolaciju koja je poželjna. Svaki agent koji radi od kuće ima maksimalnu logistiku od strane agencije, jer je u svakom momentu za vreme radnog vremena u agenciji prisutna sekretarica, koja koordiniše kompletan rad agencije.

Očekivanje je da do kompletnog zastoja na tržištu nekretnina u našoj zemlji pa i regiji neće doći, ali kakve god okolnosti da budu prisutne na tržištu, agencija će se svojim aktivnostima maksimalno prilagoditi svim zahtevnim situacijama.


Rad od kuće svim licenciranim agentima agencije Solis, omogućava i njihovu samoizolaciju!!!


Mišljenje gospodina Rabatića je da ako i dođe do smanjenih aktivnosti na tržištu nekretnina pa čak i recesije, Novi Sad je svakako zanimljivo, izuzetno razvijeno tržište nekretnina i u velikom zamahu kada je i sam promet u pitanju. Izvesno je da će se svaki zastoj na tržištu nekretnina primetiti, ali će samim tim novac dobiti na značaju. Dobijanjem značaja na vrednosti novca to verovatno znači da će se u narednom periodu nakon smirivanja situacije sa Korona virusom za konkretnu količinu novca, dobiti veća količina kvadrata za razliku od vremena pre krize sa virusom.

Očekuje se da će novonastala situacija dovesti do smanjenja cena određenih nekretnina, a da će se povećati ponuda nekretnina za prodaju, jer će prodavci želeti da dođu do novca od prodaje nekretnine. Ako pominjemo neku „realnu cenu“ za određenu nekretninu to po Rabatiću može biti poprilično škakljiva tema. Ono što je evidentno da su zaista realne cene one po kojima se nekretnina proda, a dešavalo se da se kvadrat neke nekretnine u Novom Sadu prodavao i po 2000 hiljade eura smatra on. Takođe smatra da ova cena nije realna i da to nije objektivno stanje tržišta nekretnina u Novom Sadu i da je ta cena izazvana nekim pojavama koje su ekonomski jednostavno neobjašnjive. Rabatić smatra da će ova situacija dovesti do zastoja ili smanjenja onih cena, koje su bile na izuzetno visokom nivou.


Mišljenje je da će ova situacija nakon smirivanja situacije dovesti do smanjenja cena nekretnina, koje su bile na izuzetno visokom nivou!!!


Nivo obima prometa tačnije kvadrata koji će se prodavati, zavisiće pre svega od toga u kojoj tački će se sresti ponuda i potražnja nekretnina i koji će biti nivo cena. Cena nekretnine i samog kvadrata su ključ prodaje, ali se pretpostavlja da će nivo cena nekretnina u Novom Sadu doživeti blago spuštanje na svim nivoima i za sve tipove nekretnina. Prodaja stanova će se i dalje odvijati, ali je sigurno da visina cena neće više biti na onom nivou na kojem su bile pre ove situacije.

Kada su privredni objekti u pitanju, ponuda nije velika i pretpostavka je da neće biti velikih zastoja u prometovanju ovog tipa nekretnina. Nepoznanica je kakva će nakon smirivanja ove situacije biti zainteresovanost investitora za ulaganje u privredu, jer privreda može funkcionisati i u sadašnjim raspoloživim okvirima. Za sada je prerano ulaziti u neku analizu šta će se dešavati sa cenom kvadrata privrednih objekata. Pomeranja i zastoja u prometovanju ovih nekretnina će sigurno biti, a zastoja će sigurno više biti u prometovanju privrednih objekata nego stanova.

Solis nekretnine ne mogu po Rabatiću da pokrenu neku problematičniju situaciju u društvu koje bi eventualno bilo zaustavljeno, ali agencija uvek može da održava osnovni nivo funkcionisanja i da zaposleni budu u svakom trenutku spremni da odgovore na svaku situaciju i svaki zahtev klijenata i to u svakom momentu. Ako bi se radilo i samo o jednom klijentu od sto njih i samo jedan klijent koji bi imao određeni zahtev, agencija bi mu pristupila maksimalno ozbiljno i servisirala ga.

Želja svih zaposlenih agencije Solis u ovoj situaciji je da budu konstanto prisutni na ovom tržištu i da rade u okvirima koji su dovoljni i koji su dozvoljeni. Agencija je razvila maksimalno profesionalno svoj rad i svi učesnici u svakom segmentu od licenciranih agenata preko advokata do notara, imaju svoju odgovornost i ta njihova saradnja funkcioniše besprekorono.


Želja svih zaposlenih agencije Solis je da budu konstantno prisutni na tržištu nekretnina!!!


I na kraju razgovora Dragan Rabatić smatra da se neće desiti nikakva kataklizma na tržištu, preciznije da se neće desiti nikakav krah na tržištu nekretnina i da su sva trenutna dešavanja ograničenog karaktera i da neće dugo trajati. Verovatno je da će kasnije na tržištu vladati neka nova pravila, ali ne puno drugačija od onih koja sada vladaju.

Tržište nekretnina čine vlasnici nekretnina i to vlasništo ne može niko da im uzme, a sa druge strane su kupci sa njihovim novcem, koji isto tako niko ne može da im uzme. Zato je preporuka zaposlenih agencije Solis nekretnine da u ovoj turbulentnoj situaciji, klijenti ne donose nikakve ishitrene odluke na nivou neke panike pa i straha, već da u datom momentu trebaju dobro razmisliti, šta uraditi u datom trenutku.

I da napomenemo još jednom, kako klijentima u svakoj odluci kod prodaje ili kupovine, najviše može pomoći iskusna agencija za prometovanje nekretninama sa svojim licenciranim agentima. Zato predlažemo da se pre bilo koje odluke savetujete sa agentima agencije Solis, koji su uz svoje veliko iskustvo u prometovanju nekretninama uvek raspoloženi da vas edukuju, posavetuju i pomognu vam u odluci kod prodaje i kupovine nekretnine. Zaposleni u ovoj agenciji imaju znanje, iskustvo i na kraju moć da klijentima olakšaju kupoprodaju.


Predlog svim klijentima je da se pre bilo koje odluke o prodaji ili kupovini nekretnine, savetuju sa licenciranim agentima agencije Solis!!!


Zaključak Dragana Rabatića na kraju našeg razgovora je da je tržište nekretnina do sada definisano kao tržište prodavaca koji su diktirali uslove i da je taj period prošao, a da će se novonastalo tržište nekretnina, definisati kao tržište kupaca koji će diktirati uslove kupovine. Ovo će pre svega biti dobro, jer će novac u ovim uslovima imati svoju pravu vrednost u odnosu na nekretnine, a da će obe strane imati bolju projekciju šta ih u trgovini nekretnina očekuje i šta sa novcem koji poseduju, mogu od nekretnina da kupe. I na kraju ovog teksta možemo reći kako je naš slobodan i opšti zaključak da će se tržište nekretnina stabilizovati na nekom nivou cena, koje će biti opšte prihvaćene i pre svega povoljnije za kupce nego što su to bile do sada.

 

Komentari

Nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati ovaj blog.

Napišite komentar